Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist
4. a 5. apríla 2016
5. februára 2016
20. 1. - 22. 1. 2016 v priestoroch 5. oddelenia ŠKD

Informatický bobor

21.12.2015
Vyhodnotenie on-line súťaže Informatický bobor v školskom roku 2015/2016.
Naša škola sa zapojila do projektu Vyšehradské Vianoce.

Vianočný turnaj

19.12.2015
Tradičný vianočný turnaj vo vybíjanej.

Šaliansky Maťko

19.12.2015
Školské kolo 2015/2016

Jarný tábor

15.12.2015
Jarný denný tábor Školského klubu detí K A M A R Á T
Predzvesťou blížiacich sa Vianoc je sviatok sv. Lucie, deň mimoriadne bohatý na tradície.
Majstrovstvá Nitrianskeho kraja žiačok základných škôl