Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Úspešná reprezentácia mesta v roku 2007

Michal Čacho – 1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády

Veronika Kamenická – čestné uznanie (3.miesto) v celoslov. súťaži Prečo mám rád Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Silvia Finta - čestné uznanie (3.miesto) v celoslov. súťaži Prečo mám rád Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Družstvo chlapcov – kategória A (1. – 2. roč.) – 1. miesto Majstrovstvá Nitrinskeho kraja v gymnastickom štvorboji ( Ladislav Virág, Lukáš Šafár, Adam Krutek, Viktor Tóth, Branko Plachý)

Družstvo dievčat – kategória A (1. – 2. roč.) – 1. miesto Majstrovstvá Nitrinskeho kraja v gymnastickom štvorboji ( Karin Aggová, Dominika Solárová, Stephanie Stégmarová, Michaela Hrabovská)

Družstvo dievčat – kategória B (3. – 4. roč.) – 1. miesto Majstrovstvá Nitrinskeho kraja v gymnastickom štvorboji ( Nina Vanková, Katarína Hankóová, Petra Hudáková, Rebecca Karasová, Miriam Havettová)

Družstvo dievčat – kategória C (5. – 7. roč.) – 1. miesto Majstrovstvá Nitrinskeho kraja v gymnastickom štvorboji ( Michaela Tóthová, Jessica Tóthová, Laura Hegedüsová, Denisa Ježová, Miroslava Galbavá)

Sebastián Valko – 1. miesto Majstrovstvá Nitrinskeho kraja v gymnastickom štvorboji – kategória B - chlapci

Nina Vanková – 1. miesto v krajskom kole v gymnastickom štvorboji – kategória A - dievčatá

Michaela Tóthová – 1. miesto Majstrovstvá Nitrinskeho kraja v gymnastickom štvorboji – kategória C – dievčatá

Družstvo dievčat – 1. miesto Majstrovstvá Nitrianskeho kraja vo vybíjanej družstiev ZŠ v školskom roku 2006/07 (Barbora Ujváriová, Dominika Taricsová, Denisa Ježová, Michaela Gallová, Erika Kelleová, Sabína Velčická, Barbora Karvašová, Miroslava Galbavá, Michaela Vrábelová, Lenka Farkašová, Martina Ondrušková, Emona Fučíková)

Družstvo chlapcov – 1. miesto – Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v atletike družstiev žiakov ZŠ v šk. r. 2006/07 ( Michal Bišťan, Viktor Németh, Attila Búš, Tamáš Kecskés, Filip Štefánik, Erik Schváb, Gabriel Bernáth, Patrik Bednárik, Viktor Németh, Ladislav Igaz)

Štafeta 4 x 60 m – 1. miesto – Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v atletike jednotlivcov a družstiev ZŠ v šk. r. 2006/07 (Michal Bišťan, Viktor Németh, Tamás Kecskés, Ladislav Igaz)

Michal Bišťan – 1. miesto - Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v atletike jednotlivcov – beh na 300 m, 1. miesto – Majstrovstvá SR v atletike jednotlivcov v šk. r. 2006/07 – beh na 300 m.

Dominika Očkajová – 1. miesto v skoku do diaľky a v behu na 300 m - Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v atletike jednotlivcov