Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Informácie o škole

Vážení rodičia!

Oznamujeme Vám, že zápis do 1. ročníka našej školy sa uskutoční 12. a 13. apríla 2021.

O tom, ako bude zápis prebiehať, Vás budeme včas informovať. Spôsob zápisu bude upravený podľa usmernení ministerstva školstva, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu.

Je nám ľúto, že vzhľadom na súčasnú situáciu, nemôžeme Vás a Vaše deti pozvať k nám do školy na tradičné podujatia pre predškolákov ako Malý výlet do veľkej školy alebo Dni otvorených dverí.

Ponúkame Vám základné informácie o škole a o tom, čo má vedieť budúci prvák.