Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Oznam pre rodičov29.5.2020

Od 1. júna 2020:

  • prevádzka školy bude zabezpečená od 7:00 do 16:00 (ak žiak navštevuje ŠKD),
  • žiaci môžu prísť do školy už od 7:00 - pôjdu hneď do svojich tried,
  • zákonný zástupca žiaka/rodič zabezpečí pre svoje dieťa každý deň 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky,
  • zákonný zástupca žiaka/rodič pri prvom nástupe žiaka do základnej školy (1. júna), alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako tri dni, doručí triednemu učiteľovi vyplnené písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie,
  • pred vstupom do budovy školy bude zdravotný filter - vykonaním dezinfekcie rúk žiaka a zmeraním teploty:
    • vchod A (hlavný vchod): 1. B, 1. C, 2. B, 2. C, 1. D, 2. D, 5. B,
    • vchod B (pri šatníkoch): 1. A, 2. A, 3. A, 3. B, 3. C, 4. A, 4. B, 5. A,
  • rodičia majú vstup do školských priestorov zakázaný.

Dokumenty na stiahnutie:

Vyhlásenie.docx

Vyhlásenie.pdf

Viac informácií na:

https://www.zsmostna.sk/1039-obnovenie-vyucovania