Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Úspešná reprezentácia mesta v roku 2009

Družstvo dievčat kategória B (3. - 5. roč.) - 1. miesto na Majstrovstvá Nitrianskeho kraja - Karin Aggová, Michaela Hrabovská, Dominika Solárová, Dominika Korpová.

Družstvo dievčat kategória C (6. - 9. roč.) – 1. miesto na Majstrovstvá Nitrianskeho kraja - Miroslava Galbavá, Katarína Hankóová, Denisa Ježová, Jessica Tóthová, Michaela Tóthová

Lenka Ferusová – cena poroty - celoslovenská súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Peter Nezval- čestné uznanie - celoslovenská súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Lukáš Repa - Čestné uznanie - celoslovenská súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Ocenenie školy - celoslovenská súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko