Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Úspechy šk. r. 2006/07

Športové súťaže:

 

Cezpoľný beh

1. miesto v okresnom kole: Dominika Očkajová 9. D
1. miesto v okresnom kole: družstvo dievčat ZŠ Mostná - Dominika Očkajová, Dominika Óvariová, Dominika Krajčovičová 9. D
2. miesto v okresnom kole: Michal Bišťan 9. D
2. miesto v okresnom kole: družstvo chlapcov ZŠ Mostná - Michal Bišťan, Erik Schváb, Attila Búš 9. D
3. miesto na majstrovstvách Slovenska: Očkajová Dominika

Plávanie

1. miesto v okresnom kole: 100 m prsia Erik Schváb 9. D
3. miesto v okresnom kole: 4x50 m polohové preteky
3. miesto v okresnom kole: 4x50 m voľný spôsob

Vybíjaná

1. miesto v okresnom kole: družstvo dievčat
1. miesto v krajskom kole: družstvo dievčat - Barbora Ujváriová, Dominika Taricsová, Denisa Ježová 5.B, Erika Kelleová, Romana Kostolániová, Sabína Velčická, Barbora Karvašová, Miroslava Galbavá, Michaela Vrábelová 6. B, Lenka Farkašová, Martina Ondrušková, Emona Fučíková 6. C

Volejbal

3. miesto v okresnom kole: družstvo dievčat - Dominika Očkajová, Monika Malíková, Lucia Verešová, Dominika Óváriová, Monika Černocká 9. D, Simona Danková, Veronika
Teszárová 9. C, Miriam Šilhavíková, Diana Paulovičová, Lea Vörösová, Petra Foltínová, Brigita Mazsárová 8. B
4. miesto v okresnom kole: družstvo chlapcov

Basketbal

3. miesto v okresnom kole: družstvo chlapcov - Tamás Kecskés, Gabriel Bernáth, Michal Bišťan, Attila Búš, Filip Štefánik 9. D, Patrik Bednárik, Branislav Kečkéš, Viktor Németh, Adam Takács, Peter Trávniček, Daniel Štumpf 9. B, Marián Csikós 9. C

Hádzaná

4. miesto v okresnom kole: družstvo chlapcov - Tamás Kecskés, Gabriel Bernáth, Michal Bišťan, Attila Búš, Filip Štefánik 9. D, Patrik Bednárik, Branislav Kečkéš, Viktor Németh, Adam Takács, Peter Trávniček, Daniel Štumpf 9. B, Marián Csikós 9. C

Atletika


Starší žiaci - majstrovstvá okresu:

1. miesto družstvo dievčat: Dominika Očkajová, Lucia Verešová 9. D, Lenka Čičová 8. A, Iveta Mojzesová, Hajnalka Kántorová 8. C, Nikola Šédová 7. B, Romana Kosztolányiová, Sabína Velčická 6. B, Barbora Ujváriová, Dominika Taricsová 5. B
1. miesto družstvo chlapcov: Michal Bišťan, Viktor Németh, Attila Búš, Gabriel Bernáth, Filip Štefánik, Erik Schváb 9.D, Zsolt Rácz 8. B, Patrik Bednárik, Tomáš Morvay 9. B, Rajmund Horváth 8. A
1. miesto beh na 300 m: Michal Bišťan 9. D
1. miesto skok do diaľky: Michal Bišťan 9. D
1. miesto skok do výšky: Viktor Németh 9. D
1. miesto beh na 60 m: Dominika Očkajová 9. D
1. miesto skok do výšky: Dominika Očkajová
1. miesto štafeta 4 x 60 m: družstvo dievčat: Dominika Očkajová, Lucia Verešová 9. D, Barbora Ujváriová 5. B, Nikola Šédová 7. B
2. miesto skok do výšky: Attila Búš 9. D
2. miesto vrh guľou: Tomáš Morvay 9. B
2. miesto beh na 300 m: Nikola Šédová 7. B
2. miesto beh na 800 m: Hajnalka Kántorová 8. C
2. miesto štafeta 4 x 60 m: Viktor Németh, Michal Bišťan, Attila Búš 9. D, Zsolt Rácz 8. B
3. miesto skok do výšky: Lenka Čičová 8. A
3. miesto skok do diaľky: Barbora Ujváriová 5. B

Starší žiaci - majstrovstvá kraja:

1. miesto družstvo chlapcov: Michal Bišťan, Viktor Németh, Attila Búš,Tamás Kecskés, Filip Štefánik, Erik Schváb, Gabriel Bernáth 9. D, Patrik Bednárik, Viktor Németh, Ladislav Igaz 9. B
2. miesto družstvo dievčat: Dominika Očkajová, Lucia Verešová, Monika Malíková 9. D, Simona Danková 9. C, Lenka Čičová 8. A, Lea Vörösová 8. B, Iveta Mojzesová, Hajnalka Kántorová 8. C, Romana Kosztolányiová 6. B, Barbora Ujváriová 5. B
1. miesto beh na 300 m: Michal Bišťan 9. D
1. miesto štafeta 4 x 60 m družstvo chlapcov: Viktor Németh, Michal Bišťan, Tamás Kecskés 9. D, Ladislav Igaz
9. B
1. miesto beh na 300 m: Dominika Očkajová 9. D
1. miesto skok do diaľky: Dominika Očkajová 9. D
2. miesto skok do diaľky: Hajnalka Kántorová 8. C
2. miesto beh na 300 m: Viktor Németh 9. D
2. miesto skok do výšky: Viktor Németh 9. D
3. miesto skok do výšky: Attila Búš 9. D
3. miesto štafeta 4 x 60 m: družstvo dievčat – Lucia Verešová, Monika Malíková, Dominika Očkajová 9. D, Simona Danková 9. C
3. miesto beh na 60 m: Tamás Kecskés 9. D
3. miesto skok do výšky: Lenka Čičová 8. A

Starší žiaci - majstrovstvá SR:

4. miesto družstvo chlapcov: : Michal Bišťan, Viktor Németh, Attila Búš,Tamás Kecskés, Filip Štefánik, Erik Schváb, Gabriel Bernáth 9. D, Tomáš Morvay, Adam Takács, Ladislav Igaz 9. B
4. miesto beh na 300 m: Dominika Očkajová 9. D
5. miesto skok do diaľky: Dominika Očkajová 9. D

Mladší žiaci - majstrovstvá okresu:

1. miesto družstvo dievčat: Nikola Šédová, Nikola Kopáčová, Karin Zubnárová 7. B, Erika Kelleová, Michaela Vrábelová, Sabína Velčická, Barbora Karvašová 6. B, Laura Szedláková 6. A, Barbora Ujváriová, Dominika Taricsová 5. B
2. miesto družstvo chlapcov: Filip Mellen, Nikolas Horváth 6. B, Mário Kačír, Filip Kálazi,Richard Oroš, Matúš Szedlák, Patrik Sepeši, Peter Nezval, Marek Ivan, Tomáš Hlavačka 7. B
1. miesto štafeta 4 x 60 m: Barbora Ujváriová 5. B, Sabína Velčická, Barbora Karvašová 6. B,Nikola Šédová 7. B
1. miesto beh na 60 m: Nikola Šédová 7. B
1. miesto beh na 300 m: Barbora Ujváriová 5. B
2. miesto skok do výšky: Richard Oroš 7. B
2. miesto beh na 300 m: Sabína Velčická 6. B
2. miesto skok do diaľky: Barbora Ujváriová 5. B
2. miesto vrh guľou: Nikola Šédová 7. B
3. miesto skok do výšky: Sabína Velčická 6. B
3. miesto beh na 1000 m: Peter Nezval 7. B
3. miesto skok do diaľky: Matúš Szedlák 7. B

Gymnastický štvorboj


1. miesto v krajskom kole – súťaž jednotlivcov A – kategória – chlapci: Ladislav Virág 2. B, Lukáš Šafár 1. A, Adam Krutek 1. A, Viktor Tóth 1. B, Branko Plachý 3. C
1. miesto v krajskom kole – súťaž družstiev A – kategória – dievčatá: Karin Aggová 2. A, Stephanie Stégmarová 2. A, Michaela Hrabovszká 2. B, Dominika Solárová 2. B
1. miesto v krajskom kole – súťaž jednotlivcov B – kategória – dievčatá: Rebecca Karaszová 3. A, Miriam Havettová 3. A, Petra Hudáková 4. B, Katarína Hankóová 4. B, Nina Vanková 2. B
1. miesto v krajskom kole – súťaž jednotlivcov C – kategória – dievčatá: Miroslava Galbavá 6. B, Laura Hegedüsová 7. B, Denisa Ježová 5. B, Jesicca Tóthová 6. B, Michaela Tóthová 7. B
3. miesto v krajskom kole – súťaž jednotlivcov B – kategória – chlapci: Jakub Pernický 3. A, Mário Sellár 3. C, Viktor Rácz 4. B, Sebastián Valko 4. B, Daniel Tóth 3. A

Športový aerobik


1. miesto na M – SR v športovom aerobiku: Veronika Lehotkaiová 5. B
2. miesto na M – SR v športovom aerobiku: Karin Rusnáková 5. B
3. miesto MS v pohybových skladbách: Dominika Kováčová 8. B, Jessica Tóthová 6. B, Soňa Nezvalová 8. B, Ivana Smithová 8. B, Romana Čelková 9.D, Natália Švajdová 9. B, Lea Vörösová 8. B, Skarlet Horváthová 9. B, Simona Bednáriková 9. B


Výsledky športových hokejových tried


6. ročník: 8. miesto v I. lige mladších žiakov
7. ročník: 9. miesto v I. lige mladších žiakov
8. ročník: 5. miesto v I. lige starších žiakov
9. ročník: 8. miesto v I. lige starších žiakov

Peter Trávniček a Viktor Németh – účasť na Zimnej Khaloghatii v Spišskej Novej Vsi – 3. miesto
Peter Trávniček – člen výberu SR 15
Daniel Štumpf – člen výberu SR 16

Predmetové olympiády - úspešní riešiteliaGeografická


3. miesto v okresnom kole: Viktor Németh 9. B
5. miesto v krajskom kole: Viktor Németh 9. B

Chemická


1. miesto v okresnom kole: Lukáš Čacho 9. C
6. miesto v okresnom kole: Veronika Kamenická 9. A
1. miesto v krajskom kole: Lukáš Čacho 9. C

Biologická


5. miesto v okresnom kole: Erika Molnárová 8. A
7. miesto v okresnom kole: Matej Košík 8. A

Matematická


8. miesto v okresnom kole: Michaela Gallová 5. B, Boris Klimák 5. A, Patrik Tarics 5. B
12. miesto v okresnom kole: Veronika Bočková 7. C
4. miesto v okresnom kole: Dalibor Mészáros 8. A

Fyzikálna


4. miesto v okresnom kole kategórie F: Marek Burda 8. C
14. miesto v okresnom kole kategórie E: Branislav Kečkéš 9. B

Anglický jazyk


3. miesto v okresnom kole kategórie A: Matej Gallo 7. C
4. miesto v okresnom kole kategórie B: Adam Takács 9. B
7. miesto v okresnom kole kategórie B: Maroš Molnár 8. B

Ostatné súťažePytagoriáda


6. miesto v okresnom kole: Maroš Molnár 8. A

Európa v škole


1. miesto v okresnom kole: Silvia Finta 4. A – literárna práca: Každý iný, všetci rovní

Hviezdoslavov Kubín


3. miesto v obvodnom kole: Petra Hudáková 4. B

Život a dielo Antona Bernoláka


2. miesto: Veronika Bočková, Matej Gallo, Lucia Verešová 7.C

Poznaj svoje mesto


1. miesto: Lucia Colníková, Eliška Gremenová, Sabína Brédová 8. C

Okresné kolo súťaže hliadok mladých zdravotníkov


2. miesto: Sabína Brédová, Diana Szabóová, Iveta Mojzesová, Eliška Gremenová 8. C

Súťaž mladých záchranárov CO


1. miesto: Viktor Jakab, Lucia Colníková, Iveta Mojzesová, Marek Burda 8. C

Celoslovenská súťaž: „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“


Čestné uznanie v 1. kategórii: Silvia Finta 4. A
Čestné uznanie v 2. kategórii: Veronika Kamenická 9. A