Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Mikuláš

Po príchode Mikuláša a krátkom kultúrnom programe boli pre všetkých pripravené bohaté tvorivé dielne - výroba vianočných ozdôb, dekorácií, pohľadníc, sviečok, pletenie z pedigu, zdobenie medovníkov a pečenie vianočných oblátok. Veľký záujem bol aj o maľovanie na tvár a vlasy.

Pre budúcich prváčikov a ich rodičov sme pripravili základné informácie o škole, prehliadku priestorov školy - tried a špeciálnych učební a tiež testovanie školskej zrelosti detí. Mohli si vyskúšať nové moderné spôsoby vyučovania - využívanie tabletov, počítačov a interaktívnych tabúľ na vyučovaní.

Veľký úspech mala aj súťaž o najchutnejšie vianočné pečivo. Ďakujeme všetkým mamičkám, babičkám, ale aj deťom za ich prípravu a spríjemnenie dňa. Tu si môžete otvoriť recepty.

Oslava dňa svätého Mikuláša sa vydarila. Prežili sme pekný a príjemný deň.