Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Projekt: Hovorme o jedle12.12.2015

Na jeseň  Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a nezisková organizácia Centrum rozvoja znalostí o potravinách, vyhlásili na základných a stredných školách Týždeň „Hovorme o jedle“. Už samotný názov nám napovedá, že v týždni od 12. - 16. októbra 2015 boli na škole najčastejšie skloňovanými pojmami  zdravie a výživa.

Projekt „Hovorme o jedle“ zahŕňal široké spektrum výchovno-vzdelávacích činností a aktivít, ktoré si žiaci našej školy  spolu s pani učiteľkami, s rozjarenou tvárou  zjavne užívali. Svedčí o tom i výsledok, ktorý sme dosiahli. Počas tohto 3. ročníka sme sa umiestnili vo víťaznom zlatom pásme.

Do projektu sa zapojilo spolu 280 žiakov našej školy. Žiaci 4. a  a 4. b triedy spracovali tému Cesta mlieka. Oboznámili sa nielen s významom mlieka vo výžive človeka, ale aj  cestou, ktorou sa mlieko od dojníc dostáva až na náš stôl. Za nadobudnuté vedomosti vďačíme akciovej spoločnosti Poľnohospodár, ktorú sme navštívili. V ten deň čakal  na nás ešte mliečny automat, ktorý po ochutnaní čerstvého mliečka,  určite získal nových zákazníkov.

Na exkurzii v Poľnohospodári a. s. sa zúčastnili aj žiaci 2. a,  3. a a 3. b triedy. Tentoraz išlo o rastlinnú výrobu s tematikou Cesta zrna. Deti mali možnosť vidieť ako sa uskladňuje obilie, oboznámili sa so žatvou a veľký dojem na malých človiečikov urobili obrovské silážne veže. Ďalšia atrakcia, ktorá na nich čakala, bol vodný mlyn v Kolárove. Úžas od prekvapenia, ako sa kedysi mlelo zrno, nechýbal na detských tváričkách. Poznatky nadobudnuté o tom, ako sa z obilných zŕn upečie chlebík, si žiaci osvojili na exkurzii v pekárni. Tu mali možnosť vyskúšať si, ako sa vyrábajú rožky. Vlastnoručne  vyrobené pečivo si odniesli do školy, kde pokračovali výrobou nátierok od výmyslu sveta. Celý týždeň sa v duchu zdravej výživy niesol i v školskej jedálni vo forme ochutnávok. Veľké prestávky sa v škole riadili heslom „V zdravom tele zdravý duch.“

Nedali sa zahanbiť ani naši prváčikovia, ktorí v ovocnom sade, samozrejme Poľnohospodár a.s., nazbierali bohatú úrodu! Stali sa realizátormi témy Putujeme s ovocím a ich jabĺčka putovali do výrobného podniku Novofruct, a. s.  Maškrtné jazýčky si po výklade odborníkov pochutili na detskej výžive a zabavili sa s maskotom Ovkom. Elán a energia deti neopúšťala a s ovocím pokračovali i v triedach. Vyrábali a konzumovali sa ovocno-zeleninové šťavy a šaláty.

Zapojili sme sa i do výtvarnej a literárnej časti tohto projektu, napr. využitím rastlinného  zrna vo výtvarnom umení.

Cieľom projektu bolo viesť deti k správnym stravovacím návykom, oboznámiť ich s pôvodom potravín, chovom dobytka a pestovaním poľnohospodárskych plodín a ich spracovaním vo výrobných podnikoch. Týmto sme splnili cieľ projektu nad naše očakávania.

Bc. Holcapfelová Silvia

Tu si môžete prezrieť naše súťažné prezentácie:

Cesta mlieka

Cesta zrna

Putujeme s ovocím