Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Hviezdoslavov Kubín15.2.2016

Na škole je už tradíciou literárna súťaž Hviezdoslavov Kubín – prednes poézie a prózy. Aj tento rok bol o ňu veľký záujem.

Vďaka pani učiteľkám boli žiaci v školskom kole dôsledne pripravení. Porota mala neľahkú úlohu pri rozhodovaní. Rozhodla  o nasledovnom umiestnení:

1.miesto – Kristína Taricsová, 4. b, Sabina Čachová, 4. a

2.miesto – Bianka Sláviková, 1. b,  Viktor Bogár, 2. a

3.miesto – Simona Farkašová, 1. a, Tatiana Repová, 3. b, Viktória Javorová, 4. a

Do obvodného kola postupujú aj žiaci z druhého stupňa: Viktor Muči a Karin Prokopová zo 6. a, Ella Štefániková a Chiara Droblenková zo 7. b.

Výhercom srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov v ďalšom kole. Všetkým ostatným účastníkom vyslovujeme úprimné poďakovanie a veríme, že v súťaži nadobudli bohaté skúsenosti. Veď ako povedal Ralph Waldo Emerson: „Knihu robí dobrou jej dobrý čitateľ.“