Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Úspechy Mostnej na dejepisnej olympiáde15.2.2016

Žiaci z Mostnej nás opäť potešili výbornými výsledkami v dejepisnej olympiáde, ktorá sa organizovala už po ôsmy krát. Tento rok sa žiaci okrem základného učiva svojho ročníka venovali dejinám druhej svetovej vojny a sťahovaniu národov. V konkurencii vyše 130 žiakov z takmer všetkých škôl   okresu získala Monika Pálová v kategórii ôsmakov vynikajúce prvé miesto. V kategórii siedmakov sme vďaka Nine Gašparíkovej získali druhé miesto. Dievčatá si zmerajú svoje vedomosti s najlepšími žiakmi v Nitrianskom kraji o mesiac v Leviciach.

Poďakovanie za reprezentáciu školy si zaslúžia aj všetci úspešní riešitelia: Roderik Decsi a Dávid Udvardi (9.A), Michal Sulan (8.A), Lukáš Ivolka a Miriam Surányiová (6.A).  Našim žiakom želáme veľa úspechov v ďalších súťažiach a Monike a Nine držíme palce v Leviciach.