Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Za ľudovou piesňou23.2.2016

Dňa 19.2. sa školou ozýval spev ľudových piesní. Ten spevavý zvuk patril deťom zo školského klubu, ktoré sa zúčastnili prehliadky ľudových piesní.  Na úvod zahral na hudobných nástrojoch Patrik  Balogh. So spolužiačkami zaspieval krásnu ľudovú pesničku a tak povzbudili  deti, ktoré už čakali na svoje vystúpenie. Odvážne vystúpili pred svojich spolužiakov a  zaspievali pesničku, ktorú mali pripravenú.

Všetky vystupujúce deti boli odmenené a odchádzali šťastné a spokojné, že prekonali svoje obavy a smelo vystúpili  pred obecenstvom. Na záver si spoločne aj zatancovali.