Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Jarný tábor ŠKD KAMARÁT29.2.2016

Základná škola opäť podala pomocnú ruku rodičom detí a pripravila pre svojich žiakov týždňový program v jarnom prázdninovom tábore.

Vychovávateľky a učitelia si počas piatich dní pripravili pre deti činnosti, ktoré ich nielen zabavili, ale priniesli im aj množstvo poznatkov a zručností. Všetko nové, čo sa tu naučili, spoznali vďaka hravým aktivitám.

Žiaci mali možnosť spoznať históriu mesta a okolia, kam si spravili niekoľko výletov. S mapou v ruke ste ich mohli stretnúť aj vy v uliciach mesta Nové Zámky, kde po stopách J. Thaina spoznávali históriu, pamiatky a aj časti mesta, ktoré sú zmenené na nepoznanie. Jedna z ich návštev viedla aj do kaštieľa v Dubníku, kde mali možnosť spoznať pôvodné sídlo Csúzyovcov a osobnosti z histórie, ktoré sú s týmto kaštieľom spojené.

Keďže si Mostná stále uchováva prívlastok ako športová škola, takéto činnosti boli zaradené takmer do každého dňa tábora. Žiaci si svoje korčuliarske zručnosti skúsili na zimnom štadióne, kde sa predviedlo niekoľko nádejných talentov. Naplno využili dve telocvične, ktoré sa nachádzajú v škole. Zahrali si florbal, stolný tenis a množstvo loptových a pohybových hier. Počas pekného počasia navštívili žiaci Sihoť, ktorá sa nachádza v blízkosti školy a ponúka ďalšie možnosti na rozvoj športových aktivít. Zaslúžený relax si všetci užili v Palárikove. Vďaka miestnemu Wellness centru si mohli zaplávať, oddýchnuť si vo vírivke či len relaxovať vo vodnom svete.

Práca v budove školy bola tiež pestrá. Žiaci si zahrali spoločenské hry, vytvorili množstvo zaujímavých výtvarných diel. Zahrali si divadielko z vyrobených postavičiek, vyrobili si mimoňovské škatuľky a kreslili v klube a tiež v galérii. Práve Galériu E. Zmetáka spoznali niektorí vďaka prázdninovému táboru. Samozrejme, prehliadka galérie bola iba časťou programu. Deti si vyskúšali aj tvorivé dielne a vytvorili vlastné umelecké diela, z ktorých si spravili vlastnú galériu v priestoroch školy. Ďalšiu časť dňa trávili deti v knižnici, kde sa už aj prváci hlásili o slovo pri čítaní.

Posledný deň mali žiaci zameraný na informatické zručnosti, ktoré si vyskúšali vo výpočtových učebniach a v tabletovej učebni. Už teraz je zrejmé, že žiaci nevyužívajú tieto technické pomôcky iba na hry, ako si to mnohí myslíme. Ukázali sa ako veľmi zruční a mnohí druháci predviedli a vytvorili práce, za ktoré by sa nemuseli hanbiť ani starší žiaci.

Jarné prázdniny skončili, deti obohatené o nové zážitky sa vrátili do školských lavíc, ale spomienky a nové kamarátstva  zostávajú.