Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Gymnastický štvorboj 201623.4.2016

Už 7. apríla sa stretli žiačky ZŠ Hradná, ZŠ Nábrežná a žiačky našej základnej školy na okresnom kole. Súťaž bola veľmi vyrovnaná.Víťazky okresných kôl sa stretli 14. apríla na Majstrovstvách Nitrianskeho kraja , kde sa snažili dosiahnuť čo najlepší výsledok.

B-dievčatá: 2.miesto na M-okresu Nové Zámky

Lilian Slivoňová, Kristína Taricsová, Emma Királyová, Laura Farkas  zo 4.B, Vivien Mandelíková a náhradníčka Kristína Galóová zo 4. A triedy.

C-dievčatá: 1.miesto na M-Nitrianskeho kraja a 1.miesto na M-okresu  Nové Zámky Rebecca Bodokiová, Nina Gašparíková zo 7.A, Natália Horská, Alexandra Uhnáková zo 7.B a Barbora Kaderábeková z 8.A triedy.Víťazstvom na krajskom kole si naše dievčatá zabezpečili účasť na M-SR v Poprade.

Majstrovstvá Nitrianskeho kraja chlapcov  sa konali na ZŠ v Ludaniciach, kam vycestovali všetky tri vekové skupiny našich gymnastov. V krátkych zostavách sa snažili predviesť svoju obratnosť, silu, rýchlosť a správne držanie tela.

A-chlapci: 6.miesto na M-Nitrianskeho kraja a 1.miesto na M-okresu Nové Zámky

Márk Varga z 3.A, Norbert Mojzes, Patrik Litavský z 2.A,  Adam Uhnák  a  Jiachen Zhu z 1.A triedy.

B-chlapci: 3.miesto na M-Nitrianskeho kraja a 1.miesto na M-okresu Nové Zámky

Gabriel Kovács z 3. A, Dávid Juhász zo 4.A, Andrej Novák, Peter Červenka zo 4. B a Martin Nagy z 5.B triedy.

C-chlapci: 2.miesto na M-Nitrianskeho kraja a 1.miesto na M okresu Nové Zámky

Roderik Decsi z 9.A,Patrik Sárközi, Kevin Varga z 9.B, Ján Cvik, Miroslav Lyznar zo 7.B triedy

Všetkým cvičencom patrí vďaka za úspešnú reprezentáciu školy a žiačkam prajeme na celoslovenskej súťaži veľa šťastia a čo najlepšie umiestnenie.