Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Ochrana života a zdravia27.6.2016

V piatok, 24. júna, sa v našej škole uskutočnilo praktické účelové cvičenie, ktoré sme realizovali v blízkom areáli Sihoť. Krásne slnečné počasie nám prialo a my sme vedeli, že dnešný deň sa nám vydarí.

Svoje teoretické vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na ochranu života a zdravia a potrebné na prežitie pri vzniku mimoriadnej udalosti, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie, sme si mohli overiť hravou a zábavnou formou.

Všetci žiaci 5. – 9. ročníka sme boli rozdelení do ôsmich skupín a každá skupinka mala svojho veliteľa, ktorý dostal orientačnú mapu areálu a kartičku na zapisovanie získaných bodov. Naším cieľom bolo podľa mapky areálu hľadať jednotlivé stanovištia, splniť zadané úlohy a odpovedať na otázky, za čo sme získali body. Orientácia v teréne nám nerobila žiadny problém a našli sme všetky stanovištia.

Stanovištia:

1.Zdravotná príprava – poskytnutie 1.predlekárskej pomoci

2.Dopravná výchova – poznávanie dopravných značiek, dopravných predpisov

3.Zdravotná príprava – ošetrenie rôznych druhov poranení, prenos ranených

4.Hľadanie pokladu – určovanie azimutu na mape, hod loptičkou na cieľ

5.Určovanie svetových strán podľa prírodných úkazov bez použitia buzoly a kompasu, prekonanie prekážky – chôdza po páske slackline

6.Poznávanie topografických a turistických značiek

7.Varovné signály CO, evakuačná batožina, linky tiesňového volania

8.Orientácia v teréne podľa mapy, určovanie vzdialeností podľa mierky mapy, spoznávanie známych neznámych rastlín

Po absolvovaní účelového cvičenia sa spočítali všetky body a určilo sa konečné poradie. Naše dobré teoretické vedomosti a tiež praktické zručnosti boli dôkazom toho, že o konečnom poradí rozhodoval každý bodík, rozdiely boli minimálne.

1.miesto – 9.A,B                                                       5.miesto – 5.A

2.miesto – 8.B                                                           6.miesto – 6.A

3.miesto – 8.A                                                           7.miesto – 7.A

4.miesto – 7.B                                                           8.miesto – 5.B

Účelové cvičenie splnilo svoj cieľ, bolo zábavné, ale aj poučné. Veríme, že získané vedomosti budeme vedieť využiť počas prázdnin na výletoch s rodičmi.