Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Najlepší žiak školy30.6.2016

V školskom roku 2015/2016 riaditeľ Základnej školy, Mostná 3, Nové Zámky, PaedDr. Peter Halmeš vyhlásil súťaž „Najlepší žiak školy“. Súťaž bola určená pre žiakov 5.- 9. ročníka.

Cieľom súťaže bolo predstaviť našim žiakom pozitívny vzor správania, učenia a reprezentácie školy.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách:

 • spoločensko-vedná oblasť
 • športová oblasť.

Pochvalu od riaditeľa školy si zaslúžia všetci menovaní žiaci, ktorí prispievajú k dobrému menu školy.

Veľká česť a uznanie patrí absolútnemu víťazovi. Titul „Najlepší žiak školy“ v školskom roku 2015/2016 si vybojoval Decsi Roderik z 9. A triedy.

Celkové umiestnenie žiakov je nasledovné:

spoločensko-vedná oblasť:

 1. Decsi Roderik         9. A
 2. Pálová Monika        8. A
 3. Gašparíková Nina   7. A
 4. Prokopová Karin     6. A
 5. Nováková Jana       7. A
 6. Surányiová Miriam  6. A
 7. Ozorák Martin         5. B
 8. Kappel Kristóf         8. B
 9. Zámbó Dominik       8. A
 10. Ivolka Lukáš            6. A
 11. Štefániková Ella       7. B
 12. Lukácsová Sofia      7. B
 13. Udvardi David          9. A
 14. Dráfiová Kristína      6. A
 15. Žáčik Adrián             8. A

športová oblasť:

 1. Nagy Nikolas                   9. A
 2. Decsi Roderik                 9. A
 3. Bodokiová Rebecca       7. A
 4. Horská Natália                7. B
 5. Uhnáková Alexandra      7. B
 6. Kaderábeková Barbora  8. A
 7. Šarkozi Patrik                 9. B
 8. Žáčik Adrián                   8. A
 9. Varga Kevin                   9. B
 10. Marček Branislav           8. B
 11. Adamec Dário                7. B
 12. Čápka Lukáš                  9. A
 13. Magyar Adam                 9. A
 14. Korompai Franco S.       9. A
 15. Gašparíková Nina           7. A

Víťazom srdečne blahoželáme a vyslovujeme veľké ďakujem za to, že sú príkladom pre ostatných žiakov a za úspešnú reprezentáciu školy v mnohých súťažiach.

Najlepší žiaci získavajú Cenu riaditeľa školy – celodenný výlet do Patiniec a pochvalu od riaditeľa školy. Prajeme vám nezabudnuteľný letný zážitok a veľa úspechov do budúcnosti!

 

Umiestnenia na bodovaných miestach:

Spoločensko - vedná oblasť

Športová oblasť