Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Európsky týždeň športu v našej škole3.10.2016

Európsky týždeň športu je iniciatíva Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Hlavnou témou kampane je „BeActive“, ktorá ma nabádať k pohybu nielen tento týždeň (10. – 17. 9. 2016), ale aj počas celého roka a celý život.

Podľa prieskumu vôbec necvičí ani nešportuje 41% Slovákov a až 59% Európanov.

V rámci tejto kampane, keď sa nielen Slovensko, ale aj celá Európa zapojila do rôznych pohybových aktivít, sa tiež  naša škola a najmä naši žiaci rozhýbali počas veľkých prestávok. Vo veľkej telocvični bola pre nich pripravená gymnastická prekážková dráha a v malej telocvični si žiaci zahrali basketbal a florbal, zastrieľali na kôš či na bránku.

Na tvárach všetkých žiakov bolo vidieť radosť a šťastie z pohybu.

Veríme, že v pohybových aktivitách budú pokračovať nielen na hodinách telesnej a športovej výchovy, ale aj v záujmových krúžkoch a  vo voľnom čase.

Vieme, že našim žiakom nie je ich zdravie ľahostajné.