Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Oslavy Európskeho dňa jazykov na Mostnej3.10.2016

Rada Európy s Európskou komisiou od roku 2001 každoročne organizujú Európsky deň jazykov. „Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií.“  Cieľom je viesť širokú verejnosť k výučbe cudzích jazykov, spoznávať krajiny. Z uvedeného vyplýva, že proces učenia sa má začať od útleho detstva a aktívne pretrvávať počas celého života človeka. Výsledným efektom je skvalitnenie a uľahčenie života populácie v Európskej únii.

V tento deň sa realizujú rôzne hry, aktivity pre deti a mládež, televízne a rozhlasové hry, výučba cudzích jazykov a v neposlednom rade prednášky, konferencie... Ináč tomu nebolo ani u nás, na Základnej škole Mostnej.

Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka s pani učiteľkami pre svojich spolužiakov z nižších ročníkov pripravili bohatý multikultúrny program. Veľmi zaujímavá bola výučba na hodine ruského jazyka. Žiaci „vycestovali“ do Ruska. Oboznámili sa  s najväčším mestom Európy -Moskvou. Dozvedeli sa napr. o pôvode názvu mesta a veľa iného. Prechádzky uličkami, v ktorých dnes dýcha história fasád starých honosných budov a monumentov si vychutnávali v tzv. Benátkach severu – Petrohrade.

Svoje skúsenosti zo života v Ukrajine so žiakmi zdieľala žiačka 5. ročníka - Karinka, ktorá  pochádza z Ukrajiny a  základnú školu navštevuje od septembra. Veľký potlesk si vyslúžila podaním ruskej národnej piesne Kaťuša.

Bohatý a pestrý repertoár hier a programov nechýbal na hodine nemeckého jazyka. Žiaci pracovali v skupinách, čo viedlo k  ich vzájomnej pomoci a kooperácii. Boli pripravené pre nich napr. rodostrom, osemsmerovky, pexeso, hľadanie rýmov,  jazykolamy, samozrejme v nemčine. Čerešničku na torte predstavovalo najdlhšie zložené nemecké slovo, s ktorým sa žiaci mohli oboznámiť.

Samozrejme, nesmela chýbať oslava nášho materinského jazyka – slovenčiny.  Návštevníkov v učebni slovenského jazyka vítali žiačky 9. ročníka  oblečené v slovenských krojoch starým slovanským zvykom – bochníkom chleba a soľou,  slovenskými ľudovými piesňami hranými na husliach. Žiaci sa aktívne zapájali a utvrdzovali si svoje vedomosti o našom krásnom Slovensku.  Tvorivosť a kritické myslenie sa rozvíjali prostredníctvom pripravených aktivít ako puzzle, cinquain, jazykolamy, slovenskými prísloviami. Mladší žiaci zavítali do sveta fantázie a slovenských ľudových rozprávok.

A aký by to bol deň Európskych jazykov, keby chýbal svetový jazyk – angličtina?! V duchu histórie, kultúry, tradícií a zaujímavostí sa niesla i výučba anglického jazyka. Primárna bola prezentácia Anglicka, ale  zastúpené boli i ostatné krajiny Európskej únie.  Okrem osvojovania a upevňovania nadobudnutých vedomostí a skúseností sme oslávili Deň jazykov tak ako sa patrí –  tancom.

Bc. Silvia Holcapfelová

Zdroj: http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2016-9-26/