Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Výsadba školskej aleje stromov6.10.2016

Dňa 5.10. 2016 sa žiaci 5.B zúčastnili výsadby stromčekov na Čerešňovej ulici.

Na úvod mal príhovor pán primátor Mgr. art. Otokar Klein, po ktorom nasledovala samotná výsadba. Naši zruční piataci zasadili krásny javor.