Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Šarkaniáda 201610.10.2016

Máme tu krásne čarovné ročné obdobie – jeseň. Jeseň, to nie je len čas nástupu do školy, povinností detí, rodičov, učiteľov...  Nastal čas na jesenné radovánky, šantenie v prírode.

Všetci sme túžobne očakávali piatok 7. októbra. Našťastie sa po daždivom týždni počasie umúdrilo a prialo nám.  Deti, rodičia, učitelia a priatelia školy sa spoločne zišli na  školskom dvore ako jedna veľká rodina. Pán riaditeľ privítal návštevníkov, slávnostne otvoril podujatie  a šarkaniáda sa mohla začať. Na oblohe poletovali včielky, princezné, draky či šarkany s dlhými farebnými chvostmi. Niekomu zdatnejšie, niekomu lenivejšie. Keďže celé popoludnie hrali prím šarkany, aj aktivity sa niesli v tomto duchu. Hlavnou aktivitou bolo vytvoriť čo najdlhší šarkaní chvost. Detské rúčky s pomocou mamičkiných či oteckových prštekov veselo tancovali. Pani učiteľky matematikárky i teraz pracovali, húževnato merali a zapisovali zväčšujúce sa hodnoty.

Kolektív pedagógov myslel aj na starších žiakov, ktorí už z týchto detských radovánok vyrástli. Pre deti a ich rodičov pripravili športové súťažné stanovištia, napr. Veľká pardubická, Zber zemiakov a mnohé iné. Veselú atmosféru lietajúcich šarkanov, poletujúceho lístia zo stromov a sivých babkiných vlasov dotvárala hudba a tanec hvízdajúcich detí.

Keď sa  detské rúčky a nôžky unavili, zahriať a občerstviť sa mohli v bufete, ktorý ponúkal ovocnú bublaninu ako od babičky a teplý čajík.

Na záver pestrého dňa sa vyhlasovali výhercovia jednotlivých súťaží. V kategórii Najoriginálnejší šarkan sa víťazkami stali žiačka 2.A triedy Žaneta Javorčíková a Petronela Tadanaiová z 3.A.

V kategórii Najvyššie lietajúci šarkan sa na treťom mieste umiestnil Alex Kezeš z 5.A. Druhé miesto patrilo Kristoferovi Gálikovi z 1.B a najkrajším letcom, ktorého sme mali možnosť obdivovať, sa stal šarkan Mateja Kucseru zo 4.B triedy.

V súťaži o Najdlhší šarkaní chvost sa na treťom mieste umiestnila Karolína Mochnáčová zo 4.A triedy. Jej šarkaní chvost meral pekných 9 metrov! Druhé miesto obsadila Lili Gambošová z 1.A s chvostom 13,8 m. Víťazmi sa stali Viktor a Mirko Bogárovci (3.A a 8.A) s najdlhším šarkaním chvostom, ktorý meral úctyhodných 16,7 m!

Mimoriadne ocenenie poroty v kategórii  Najkrajší a najhustejší šarkaní chvost v dĺžke 8,3 m patrilo Lucke Virágovej zo 6.A.

Samozrejme, ohodnotili sa i podané športové výkony malých i veľkých. Vo Viacboji rodičov a detí tretie miesto získal Cholvad Samko so svojou mamičkou. Druhé miesto si vybojovala Natálka Králová s ocinom. Víťazné prvé miesto patrilo Lili Gambošovej a jej tatkovi.

Výhercom srdečne blahoželáme! Všetkým účastníkom tohto nádherného podujatia ďakujeme a veríme, že budúci rok sa tu opäť všetci zídeme.