Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry26.10.2016

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 21.10.2016 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry – kategória C. Zúčastnilo sa osem žiakov deviateho ročníka. Zmerali si sily v písomnom teste a v transformácii textu. Výsledné hodnotenie je nasledovné:

1.miesto – Monika Pálová (9.A)

2.miesto – Sabína Žiláková (9.B)

3. miesto – Michal Sulan (9.A)

Úspešným žiakom srdečne blahoželáme a Monike Pálovej držíme palce v okresnom kole.