Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Medzinárodný deň školských knižníc

Štvrtý októbrový pondelok sa od roku 1999 oslavuje ako  Medzinárodný deň školských knižníc. Oslávenkyni sa patrí zagratulovať a sviatok  osláviť. Našu oslavu sme začali aktivitou Čítame spolu. Na hodinách slovenského jazyka  sme si čítali klasické rozprávky, ktoré žiaci dotvárali vlastnými ilustráciami. Mnohí sa pýtate, prečo práve rozprávky? Čo môžu povedať internetovej generácii, ktorá vyrastá na počítačových hrách?

Rozprávky sú najrozšírenejšou formou ľudovej slovesnosti, sú nositeľmi dobra, mravnosti, majú hlbokú ideu, bohatú slovesnú úroveň, obohacujú náš slovník, predstavivosť a tvorivosť. Človeka sprevádzajú od útleho detstva až po starobu. Klasická rozprávka má svoju umeleckú hodnotu a kniha sa nedá ničím nahradiť, žiadnymi modernými technológiami.

V popoludňajších hodinách sme pokračovali Najzaujímavejším popoludním školskej knižnice. Je to celoslovenský projekt, ktorý vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica každoročne začiatkom októbra z príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Cieľom je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, ku školskej knižnici. Každý ročník sa nesie v znamení spoločnej témy. Nosnou témou tohto ročníka bolo Vzájomné učenie sa v dvojiciach alebo v malých skupinách.

Knižnica je spätá s čítaním a čítanie nemusí byť pre každého jednoduché. Tak sme nazvali aj naše dnešné popoludnie. Mnohým žiakom je na záťaž a pri čítaní potrebujú pomoc.  Pozvali sme žiakov, ktorí pomoc neodmietajú a ukázali sme  im, ako sa dá pracovať s textom zábavnými formami, ako si pritom oddýchnuť, dočítať text do konca a pochopiť ho. Nechali sme sa unášať príbehom  kráľa Šahrijára a múdrej Šahrazád, ktorá nás naučila trpezlivosti.