Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

SLÁVNOSŤ RODINNÉHO ČÍTANIA

Dňa 25.10. 2016  pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc boli do školy pozvaní rodičia a starí rodičia na oslavu rodinného čítania.

Každá trieda si pripravila individuálny kultúrny program. V niektorých triedach mali rodičia možnosť nazrieť do procesu vyučovania. Nasledovalo čítanie. Čítali rodičia spolu so svojimi ratolesťami.

Cieľom je rozvíjať v dnešnej pretechnizovanej dobe vzťah k čítaniu, ku knižke, k literatúre. Nie každé dieťa siahne samo od seba po knižke, pomôžme im k tomu. My, dospelí, buďme príkladom pre svoje deti. Vzbudiť záujem o knihu je potrebné od útleho detského veku. Milí rodičia, dúfame, že sa Vám to podarí a kniha sa stane priateľom  vášho dieťaťa.