Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

MODERNÁ VÝUČBA JAZYKOV

Inovácie v oblasti vzdelávania sú potrebné preto, aby z našich škôl vychádzali mladí ľudia so zmysluplným uplatnením. K tomu určite poslúžia aj jazykové zručnosti mladých ľudí. K naplneniu takéhoto cieľa sa rozhodla v tomto školskom roku aj naša škola – Základná škola Mostná. Zriadila bilingválnu triedu v 1. ročníku, s výučbou 2 cudzích jazykov – anglického a nemeckého.

Prváci sú rozdelení na výuku anglického jazyka do dvoch skupín, aby sa skvalitnila najmä komunikácia v danom jazyku.

Mnohým prvákom anglický jazyk nebol neznámym predmetom, nakoľko v danom jazyku už začali komunikovať v materskej škole. Úroveň v septembri bola rôzna, ale dnes (po 3 mesiacoch) už rozdiely nie sú.

Rodičia sa vyjadrujú pochvalne a z pohľadu detí ide o zábavu na každej hodine, a to nás napĺňa radosťou, že naši prváci zvládajú všetky úlohy.

Týždenne majú prváci 3 hodiny anglického jazyka  a v angličtine je odučená hodina prvouky a výtvarnej výchovy. Prváci majú možnosť pracovať s najmodernejšími materiálmi, modernými učebnicami a svoje jazykové zručnosti si zdokonaľujú aj pri práci s interaktívnou tabuľou. K dispozícii je aj anglická cudzojazyčná knižnica. Pani učiteľky Mgr. Eva Václavová a Mgr. Katarína  Zábojníková sa snažia spestriť hodiny cudzieho jazyka rôznymi zaujímavými aktivitami, ktoré nadobudli pri dlhoročnom pobyte v Anglicku.

Modernizácia vyučovania anglického jazyka je daná aj využívaním najmodernejších učebných pomôcok The New English Adventure za ktoré tento rok Mostná škola vďaka pani učiteľke Mgr. E. Václavovej získala Certifikát o modernej výučbe anglického jazyka.

Mgr. E. Václavová