Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Víťazstvo Mostnej na Olympiáde z nemeckého jazyka20.1.2017

Dňa 19.1.2017 sa na Základnej škole Hradná uskutočnilo okresné kolo Olympiády z nemeckého jazyka.

Našu školu reprezentoval Adam Matkovics z 8.B, ktorý si zo všetkých súťažiacich počínal najlepšie a obsadil krásne 1. miesto, čím si zabezpečil istý postup do krajského kola.

Adamovi gratulujeme a želáme ešte veľa úspechov v súťaži.