Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Týždeň plný radosti a veselosti26.2.2017

Niektoré deti si vybrali pobyt v jarnom tábore, ktorý organizuje naša škola už niekoľko rokov. Všetky sa tešili na zaujímavé hry, súťaže a výlety, ktoré pre ne pripravili pani vychovávateľky.

Počas tohto týždňa navštívili  Múzeum J. Thaina vo Svodíne, kde v Dome ľudových tradícií sú vystavené predmety z miestnych archeologických výkopových prác. Odtiaľ sa presunuli do jedinečného Múzea bábik v obci Búč, ktorá leži na území južného Slovenska v okrese Komárno. Nachádzajú sa  tu bábiky odeté v krásnych  ľudových krojoch z jednotlivých regiónov južného Slovenska.

Počasie nám začiatkom týždňa veľmi neprialo, ale našim deťom to vôbec nevadilo. Tento čas využili na športové súťaže v telocvični, turnaje vo vybíjanej, v stolnom tenise a keď sa unavili, tvorili rôzne krásne výrobky z papiera, venovali sa spoločenských hrám.

Veľkú radosť mali aj z návštevy novozámockej plavárne, kde sa do sýtosti vyšantili.  Ťažko sa lúčili s týmto vodným svetom!

Zaujímavým zážitkom bola pre deti prehliadka vystavených obrazov v Galérii E. Zmetáka. V rámci tvorivých dielní vytvorili vlastné spoločné umelecké dielo - Strom priateľstva.

Vedomosti zo sveta literatúry preukázali v knižnici A. Bernoláka, v prostredí, ktoré im je známe, nakoľko sem často chodia so svojou pani učiteľkou  alebo aj spolu s rodičmi. Pani knihovníčky im pripravili veľmi zaujímavú súťaž a zaujali ich dramatizáciou rozprávky Osmijanko.

Posledný deň tohto prázdninového týždňa si všetci oprášili svoje korčule a na ľadovej ploche  zimného štadióna tvorili rôzne tanečné kreácie.Tí, ktorí stáli na korčuliach prvýkrát, rýchlo prekonali strach a tiež sa zapojili medzi ostatných zdatnejších korčuliarov.

Každý deň medzi jednotlivými aktivitami sa vrátili deti do školy, kde ich čakali pani kuchárky s chutným obedom. Po krátkom oddychu sa znova vybrati za novými zážitkami.

Týždeň voľných dní sa minul a deti obohatené o  nové zážitky sa vrátili do svojich školských lavíc. Spomienky a nové kamarátstva však pretrvajú naďalej.

Mária Sládečková