Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Cesta slovenskou históriu4.4.2017

Šermiarsko-divadelná kumpánia Via historica zavítala na Mostnú, aby zábavnou formou previedla malých i veľkých žiakov našimi národnými dejinami.

Výlet začal v období Samovej ríše, z ktorej sme sa plynule preniesli do Veľkej Moravy. Kto by nepoznal slávneho Svätopluka a jeho tri prúty? V sprievode alchymistu sme pokračovali v príbehu ďalej príchodom Maďarov, mongolskými vpádmi, osídľovaním banských miest a príchodom Turkov, ktorí nás obsadili na takmer 150 rokov. Neskôr sme sa ocitli vo víre stavovských povstaní a na dvore Rudolfa II. známeho tým, že si vydržiaval alchymistov, ktorí čarovali a snažili sa byť neviditeľní. Asi tak, ako naša Zojka z VIII. A. Postupne sme sa dostali k nášmu najznámejšiemu ľudovému hrdinovi Jánošíkovi, ktorý si vedel so zemepánmi poradiť. Celé predstavenie ukončil Ľudovít Štúr na uhorskom sneme.

Žiaci mali možnosť vidieť dobové kostýmy, šermiarske súboje a historické zbrane v humorných divadelných scénkach. Zážitkovou formou a interaktívnym zapojením do programu sa naši žiaci dozvedeli veľa zaujímavostí z našich národných dejín, za čo patrí súboru Via historica naše poďakovanie.