Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Mostná je prvá aj na Biologickej olympiáde!6.4.2017

Dňa 29.3. 2017 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády v kategórii E. Žiaci sa potrápili pri poznávaní vybraných druhov rastlín/živočíchov, pri ktorom sa nevyhli ťažkým latinským názvom. Svoje vedomosti si zmerali v náročnom teste a body získali aj za pripravené zbierky.

Napriek náročnosti tejto kategórie sa žiačka 8. A triedy, Ninka Gašparíková,  umiestnila na zaslúženom 1. mieste v odbore botanika a v tom istom odbore bol Kristóf Kappel – žiak 9. B triedy úspešný riešiteľ. Mali sme zastúpenie aj v odbore zoológia, v ktorom bola úspešná žiačka 9. B triedy Sabína Žiláková, odniesla si piate miesto.

Žiakom gratulujeme a zároveň ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy. Želáme im veľa úspechov a Ninke držíme palce pri príprave na krajské kolo, ktoré sa bude konať v Nitre.

Mgr. Gambošová