Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

S knihou poučne i zábavne12.4.2017

V dnešnej dobe si čoraz viac uvedomujeme, aké je dôležité, aby mladí dospievajúci ľudia čítali knihy.

V mesiaci marec sme preto na 2. stupni organizovali rozličné zaujímavé aktivizujúce hodiny slovenského jazyka a literatúry, na ktorých si žiaci mohli medzitriedne zasúťažiť v hre Milionár a preukázať svoje vedomosti o tom, ako vzniká kniha, resp. koľkými „rukami“ musí prejsť, až sa dostane do knižných vydavateľstiev a do našich rúk.

Okrem nových informácií a zaujímavostí zo sveta kníh si žiaci odnášali so sebou aj dobrú náladu a prianie, aby sa takéto netradičné hodiny organizovali častejšie.