Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Ako sme oživovali strom...20.4.2017

Marec je od roku 1955 venovaný knihám. A tak sme pripravili niekoľko zaujímavých aktivít.

Na prvom poschodí nám vyrástol strom. Vtáci v jeho korune vyspevovali, strom mohutnel a košatel. Jedného dňa spev vtákov utíchol, listy zožltli. Príčina bola jednoduchá – deti prestali čítať knihy. Učarovali im počítačové hry. Jedinou záchranou bolo znovu objaviť krásu kníh, a tak vrátiť život umierajúcemu stromu. Našim žiakom nebol ľahostajný osud vzácneho stromu.  Žiaci spojili všetky sily. Každý, kto prečítal knihu, prišiel ku stromu a pripol kvietok alebo list na strom. Každým kvietkom, listom sa do stromu vracala sila.

Najtriedou v čítaní sa stala 5.A, za ňou nasledovala 8.A a 4.B. Najčitateľkou je Dominika Ághová z 5.A. Všetkým žiakom, ktorí sa zaslúžili o záchranu nášho stromu ďakujeme a dúfame, že v čítaní budú pokračovať.

Mgr. Monika Garaiová