Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Na M-SR v gymnastickom štvorboji postúpili 2 družstvá z Mostnej10.5.2017

Na okresnom kole sme mali zastúpené všetky chlapčenské aj dievčenské kategórie. Všetci zúčastnení sa snažili dosiahnuť čo najlepšie výsledky, a tak postúpiť do ďalšieho kola. Predvádzali kvalitné výkony v preskoku, akrobacii, na hrazde, dievčatá na lavičke a chlapci v člnkovom behu, či šplhu. V krátkych zostavách ukázali svoje majstrovstvo, obratnosť, silu, ohybnosť, rýchlosť a správne držanie tela. S odhodlaním a rozvahou ukázali, čo sa počas celého roka naučili v krúžkoch športovej gymnastiky pod vedením p. učiteľky Kotrecovej a p. vychovávateľky Sládečkovej.

V silnej konkurencii sa naši žiaci umiestnili v jednotlivých kolách nasledovne:

A-dievčatá: 1. miesto na M-okresu Nové Zámky 1.miesto na M–Nitrianskeho kraja a postup na Majstrovstvá SR v zložení – Lea Hajdáková Žaneta Javorčíková, Bianka Sláviková, Liana Tankóová  a Ella Tomaštíková – 2. A

A-chlapci: 1. miesto na M-okresu Nové Zámky, 3.miesto na M–Nitrianskeho kraja  v zložení  -Tomáš Bobek – 1.A,  Jiachen Zhu, Adam Uhnák – 2.A, Norbert Mojzes,  Patrik Litavský,  Marko Beňo  - 3.A

B– dievčatá: 1. miesto na M-okresu Nové Zámky v zložení – Vivien Mandelíková – 5.A, Farkas Laura, Ema Királyová, Lilian Slivoňová, Kristína Taricsová – 5.B

B- chlapci: 1. miesto na M-okresu Nové Zámky v zložení – Gabriel Kovács, Márk Varga – 4.A, Dávid Juhász – 5.A, Andrej Novák, Peter Červenka  - 5.B

C – dievčatá: 1. miesto na M-okresu Nové Zámky, 1.miesto na M–Nitrianskeho kraja a postup na Majstrovstvá SR v zložení – Rebecca Bodokiová , Nina Gašparíková – 8.A, Alexandra Uhnáková, Natália Horská – 8.B , Barbora Kaderábeková – 9.A

C - chlapci: 1. miesto na M-okresu Nové Zámky, 1. miesto na  M-Nitrianskeho kraja a postup na  Majstrovstvá SR v zložení - Martin Nagy - 6.B, Adam Cholvad, Tomáš Vojtela - 8.A, Miroslav Lyznar - 8.B

Všetkým našim gymnastom patrí vďaka za úspešnú reprezentáciu školy.

Mária Sládečková