Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Atletické popoludnie v ŠKD22.5.2017

Svoju šikovnosť, rýchlosť, obratnosť mohli deti všetkých oddelení ŠKD KAMARÁT preukázať vo štvrtok 18.5. na ihrisku našej školy.  Športové hry otvorila pani vychovávateľka Sokolová krátkym príhovorom  a potom už  päťčlenné družstvá sa premiestnili pod vedením svojich kapitánov na jednotlivé stanovištia, aby plnili dané úlohy.  Zmerali si sily v behu na 150m, hádzali na cieľ kriketovou loptičkou, skákali do diaľky, súťažili o najdlhší skok a v prekážkovom behu.

Počasie nám prialo, slniečko sa smialo, a keď deti premohla únava, mohli sa občerstviť a oddýchnuť si  na mäkkej trávičke.  Za chvíľu už naháňali loptu, či kreslili na asfalt.

Popoludnie sa vydarilo a deti unavené, ale šťastné odchádzali domov.

Mária Sládečková