Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Exkurzia do meteorologickej stanice6.6.2017

Dňa 11. mája 2017  žiaci 7.A triedy zažili netradičnú hodinu fyziky. Priamo v teréne, v prostredí meteorologickej stanice v Hurbanove sa dozvedeli o tom, čo všetko má vplyv na tvorbu počasia a jeho zmeny. V meteorologickej záhradke sa zoznámili s prístrojmi, ktoré predtým videli len na fotografiách. Názvy ako ombrograf, héliograf, barograf alebo anemometer sa im už nezdajú také neznáme. S odborným výkladom p. Babina, pracovníka meteorologickej stanice, videli ako prebiehajú všetky merania potrebné na stanovenie predpovede počasia. Veľkým zážitkom pre všetkých bol výstup na vežu meteorologickej stanice kde sme si z blízka mohli prehliadnuť rôzne prístroje a tešiť sa z výhľadu na široké okolie.
Exkurziu sme ukončili návštevou planetária. Po zoznámení sa s jeho históriou sme si prezreli mapu hviezdnej oblohy a 3D film o Slnečnej sústave a vesmírnych objektoch, ktoré sa v jej hraniciach nachádzajú.

PaedDr. M. Priesterová