Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Spoznávaj vedu27.6.2017

Vo štvrtok 22. júna  2017 sa žiaci 1. - 9. ročníka zúčastnili Putovnej výstavy fyzikálnych pokusov. Levické združenie Spoznávaj vedu zábavnou formou žiakom sprostredkovalo fyzikálne javy, pri ktorých si mohli preveriť svoje vedomosti a zručnosti. Dozvedeli sa o zákonitostiach trenia, prúdenia vzduchu, ako postaviť plechovku na hranu, ako ľahko  pretrhnúť špagát, ako rozoznať vajíčko uvarené od surového, akým spôsobom prepichnúť nafúknutý balón tak, aby nepraskol.

Žiakov pokusy zaujali. Boli aktívni, disciplinovaní,  výborne  spolupracovali s  našimi hosťami. Prostredníctvom netradičnej vyučovacej hodiny v telocvični vstúpili do kúzelného sveta fyziky. Mali možnosť spoznávať zákonitosti, ktoré ich budú sprevádzať  v bežnom živote.