Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

Riaditeľstvo Základnej školy, Mostná 3, Nové Zámky oznamuje žiakom a rodičom školy, že slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční 4. septembra 2017 o 8.00 na školskom dvore (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični).

Program:

1.  Privítanie žiakov, krátky kultúrny program.

2.  Príhovor riaditeľa školy.

3.  Predstavenie pedagogického zboru.

Po ukončení:

-          Privítanie prvákov a pokyny pre rodičov v triedach s triednymi p. učiteľkami.

-          Žiaci 2. – 9. ročníka sa s triednymi učiteľmi presunú do učební, kde budú mať  triednické hodiny.

-          Žiaci sa môžu prihlásiť na obedy v školskej jedálni, stravovanie sa začína od 5. 9. 2017.

-          Vyučovanie v tento slávnostný deň trvá do 9.30 hod.

Ďalšie oznamy:

Od 5. 9. bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu:

  • Žiaci 1. ročníka budú mať od 5. do 8. septembra  3 vyučovacie hodiny (do 10.35). Po skončení vyučovania a obede bude pracovať školský klub detí Kamarát.
  • Žiaci 2. – 4. ročníka sa budú 5. a 6. septembra učiť 4 vyučovacie hodiny (do 11.40). Od 7. septembra – podľa rozvrhu. Po skončení vyučovania bude pracovať školský klub detí Kamarát.
  • Žiaci 5. – 9. ročníka sa budú 5. a 6. septembra učiť 5 vyučovacích hodín (do 12.35). Od 7. septembra – podľa rozvrhu.

PaedDr. Peter Halmeš

riaditeľ školy