Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Deň s Milanom Rastislavom Štefánikom

Do knižnice za Milanom Rastislavom Štefánikom

Základná škola na Mostnej ulici sa tento školský rok zapojila do celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc 23. októbra 2017. V rámci tohto projektu vytvorili učitelia a žiaci druhého stupňa v škole niekoľko stanovíšť, ktoré všetkým priblížili osobnosť Milana Rastislava Štefánika.

V pondelkové ráno nastal na Mostnej väčší šum, než je obvyklé. Po chodbách sa premávali žiaci prenášajúci modely lietadiel, učitelia nesúci náčinie do telocvične a kde-tu sa mihli žiaci v dobových kostýmoch. Bola to predzvesť toho, že sa v tento deň bude v škole opäť konať niečo veľké.

Druhá vyučovacia hodina so sebou priniesla hromadné presuny žiakov z druhého stupňa. Každá trieda zavítala na určité stanovište v škole, ktoré so sebou nieslo odkaz na významnú osobnosť našej histórie. Meno M. R. Štefánika sa neodmysliteľne spája s jeho povolaním letca, a to bolo v škole zastúpené rozličným spracovaním. Žiaci si skúsili Štefánikov beh cez prekážky, aby okúsili zdatnosť pilotov a vojakov. Zistili, že sústredenosť a obratnosť sú pri zdolávaní prekážok veľmi potrebné.

Aby ich táto náročná disciplína nevyšťavila na celý deň, čakali ich aj oddychovejšie úlohy, pri ktorých si mohli posedieť či sa započúvať do prednášok. Lietanie si vyskúšali aj na vlastnej koži, ale iba symbolicky. Po zhotovení vlastných papierových lietadielok sa v škole konala súťaž o najrýchlejšie lety a dolety po školských chodbách. Do školy zavítali aj modelári z Nových Zámkov, ktorí predstavili nielen svoju záľubu, ale vysvetlili žiakom aj niečo z histórie letectva.

Keďže sa nachádzame v modernej dobe, Štefánika ako astronóma mali žiaci možnosť spoznať v 3D podobe vďaka aplikáciám, ktoré ponúka tablet. Tak sa mohli všetci presunúť do vesmíru, pozorovať hviezdy a spoznávať planéty, a tak si vytvoriť súkromné observatórium.

Štefánik do školy nakoniec dorazil. Vďaka dramatizácii mali žiaci možnosť spoznať jeho detstvo, pobyt vo Francúzsku, ale aj jeho vlastenectvo.

Záver tohto nevšedného podujatia sa niesol vo vyznaniach, listoch, kresbách či básňach, ktoré žiaci všetkých ročníkov vytvárali v knižnici. Práve tu mali pripravenú rozličnú literatúru, ktorá sa životu Štefánika venovala nielen faktograficky, ale ponúkla aj beletriu, ktorá túto osobnosť priblížila z ľudského uhla.

Čítajte viac: https://mynovezamky.sme.sk/c/20684772/do-kniznice-za-milanom-rastislavom-stefanikom.html#ixzz4xMXu19DQ