Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Voľné pracovné miesto

Základná  škola,  Mostná 3,  Nové Zámky prijme  do  pracovného  pomeru vychovávateľa / vychovávateľku  ŠKD  s nástupom  od  01. 09. 2018.

a) Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola, Mostná 3, 940 58 Nové Zámky

b) Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov:

vychovávateľ

c) Kvalifikačné predpoklady:

- úplné stredné odborné vzdelanie

- vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

(Detailný  popis  možných  kvalifikačných predpokladov je ustanovený

vyhláškou  č. 437/2009 Z. z., Časť XIII. Vychovávateľ).

d) Zoznam požadovaných dokladov:

žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, doklad o nadobudnutom

vzdelaní,

e)  Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

bezúhonnosť,  zdravotná spôsobilosť,  ovládanie štátneho jazyka

 

Žiadosť o prijatie spolu s požadovanými dokladmi zasielať na adresu:

Základná škola,  Mostná 3,  940 58  Nové Zámky

Tel. kontakt:   035/646 02 35,  0905 595 330,  e-mail: zsmostna@azet.sk