Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Letný tábor 2018

Príchod detí: od 7.00 do 8.00 h (zraz v školskej jedálni)

Odchod domov: o 16.00 h

 

Denný program:

Pondelok, 2. 7. 2018

Dopoludnia: Návšteva kúpaliska Štrand

Popoludní: Športové a súťaživé hry Sihoť, Aktivity Funny English

Utorok, 3. 7. 2018

Dopoludnia: Návšteva kúpaliska Štrand

Popoludní: Indiánske leto – tvorivé dielne, Hľadanie strateného pokladu

Streda, 4. 7. 2018

Celodenný výlet detská farma Humanita – Trnovec nad Váhom

Piatok, 6. 7. 2018

Dopoludnia: Návšteva galérie Ernesta Zmetáka

Popoludní: Zábavné pokusy, Zumba - disco

Prosíme rodičov o vhodné oblečenie pre deti na každý deň. Bližšie informácie budú vyvesené na paneli pri vchode do školy.

 

Režim dňa

7.00 h – 8.00 h                 Príchod do letného tábora

8.00 h – 8.20 h                 Raňajky

8.20 h – 8.30 h                 Oboznámenie sa s denným programom

8.30 h – 10.00 h               Dopoludňajší program

10.00 h – 10.20 h              Desiata

10.30 h – 11.45 h              Pokračovanie v dopoludňajšom programe

11.45 h – 12.00h               Príprava na obed

12.00 h – 12.30 h              Obed

12.30 h – 13.00 h              Odpočinok

13.00 h – 14.30 h              Popoludňajší program

14.30 h – 14. 45 h             Olovrant

14.45 h – 16.00 h              Pokračovanie v popoludňajšom programe

16.00 h                               Odchod domov