Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Úspechy šk. r. 2007/08

Športové súťaže:

Orientačný beh

- 1. miesto v okresnom kole: družstvo dievčat Veronika Taricsová 8. B, Beáta Roskóová 9. C, Iveta Mojzesová 9. C, Sabína Velčická 7. B
- 2. miesto v okresnom kole: družstvo chlapcov Zsolt Rácz 9. B, Richard Oroš 8.B, Viktor Jakab 9. C, Matej Košík 9. A
- 5. miesto v krajskom kole: družstvo dievčat
- 5. miesto v krajskom kole: družstvo chlapcov

Plávanie

- 2. miesto v okresnom kole: 100 m znak Roman Viszkocsil 4. A
- 3. miesto v okresnom kole: 100 m voľný spôsob Viktória Laczkóová 5. C
- 3. miesto v okresnom kole: 4x50 m voľný spôsob Sebastián Valko 5. C, Michal Polgár 5. C, Patrik Pšenák 7. C, Petar Caglevič 8. B
- 3. miesto v okresnom kole : 4x50 m polohový pretek Roman Viszkocsil 4. A, Patrik Pšetnák 7. C, Jozef Viszkocsil 6. B, Michal Polgár 5. C

Vybíjaná

- 1. miesto v okresnom kole: družstvo dievčat Kristína Laczová 5. B, Emanuela Oremusová 5. B, Simona Ostrožlíková 5. B, Barbora Ujváriová 6. B, Michaela Gallová 6. B, Dominika Taricsová 6. B, Alexandra Orošová, Viktória Ivolková 6. B, Karin Rusznáková 6. B, Denisa Ježová 6. B, Veronika Lehotkaiová 6. B, Veronika Dikanová 6. C
- 4. miesto v krajskom kole: družstvo dievčat

Volejbal

- 3. miesto v okresnom kole: družstvo dievčat Miriama Šilhavíková 9. B, Beáta Rosóová 9. C, Diana Paulovičová 9. B, Sofia Korencsiová 9. C, Alexandra Csismadiová 8. A, Frederika Lénárthová 8. A, Réka Gallová 8. A, Alžbeta Brogyányiová 8. A, Erika Kelleová 7. B, Bernadeta Bircsáková 8. A

Basketbal

- 5 miesto v okresnom kole: družstvo dievčat

Hádzaná

- 3. miesto v okresnom kole: družstvo chlapcov: Rajmund Horváth, Štefan Horváth, Jozef Karvaš 9. A, Zsolt Rácz 9. B, Arián Tóth, Miloš Kollár, Dávid Tadanai 9. C, Richard Oroš, Patrik Sepeši, Marek Ivan 8. B, Filip Tomcsányi 8. C
- 5. miesto v okresnom kole: družstvo dievčat

Hokejbal

- 1. miesto v okresnom kole: družstvo chlapcov Tomáš Kollár, Richard Konc, Peter Olvecký, Ľubor Pernický, Boris Balla, Erik Gašparovský, Martin Vnuk, Daniel Marko 7. B, Ivan Marek, Peter Nezval, Róbert Minárik 8. B

Stolný tenis

- 3. miesto v okresnom kole: družstvo dievčat Erika Kelleová 7.B, Barbora Karvašová 7. B, Karin Zubnárová 8. B, Nikola Šédová 8. B

Športový aerobik

- 3. miesto na MS v športovom aerobiku: Miriam Melišková 4. A
- 4. miesto na MS v športovom aerobiku: Michaela Hrabovská 3. B
- 3. miesto vo fitnes detí: Michaela Tóthová 8. B
- 4. miesto vo fitnes deti: Laura Hegedüšová 8. B
- 2. miesto v Slovenskom pohári vo fitnes: Michaela Tóthová 8. B
- 3. miesto vo Slovenskom pohári vo fitnes: Laura Hegedusová 8. B

Gymnastický štvorboj

- 1. miesto v krajskom kole: kategória B dievčatá Rebecca Karasová 4. A, Katarína Hankóová 5. B, Veronika Lehotkaiová 6. B, Denisa Ježová 6. B, Nina Vanková 3. B
- 1. miesto v krajskom kole: kategória C dievčatá Miroslava Galbavá 7. B, Lea Vorosová 9. B, Laura Hegedusová 8. B, Michaela Tóthová 8. B, Jessica Tóthová 7. B
- 2. miesto v krajskom kole: kategória A dievčatá: Monika Zerdahelyiová 3. A, Viktória Somogyiová 1. A, Karin Aggová 3. A, Michaela Hrabovská 3. B, Dominika Solárová 3. B
- 2. miesto v krajskom kole: kategória A chlapci: Adam Krutek 2. A, Lukáš Šafár 2. A, Dávid Nikolas Czirok 2. A, Adrián Huttner 2. A, Martin Takács 2. C
- 2. miesto v krajskom kole: kategória B chlapci: Daniel Tóth 4. A, Mário Sellár 4. C, Imrich Kucsera 3. A, Branislav Plachy 4. C, Sebastián Valko 5. C

Atletika

Starší žiaci:


Okresné kolo
- 1. miesto v okresnom kole: družstvo žiačok Sabína Velčická, Erika Kelleová, Laura Szedláková, Michaela Vrábelová 7. B, Nikola Kopáčová, Nikola Šédová 8. B, Lenka Čičová 9. a, Soňa Nezvalová 9. B, Iveta Mojzesová, Beáta Roskóová 9. C
- 2. miesto v okresnom kole: družstvo žiakov Richard Oroš, Matúš Szedlák, Patrik Sepeši, Marek Ivan 8. B, Peter Nezval, Zsolt Rácz, Tomáš Fiala 9. B, Rajmund Horváth, Matej Košík 9. A, Miloš Kollár 9. C
- 1. miesto v okresnom kole v skoku do výšky Rajmund Horváth 9. A
- 2. miesto v okresnom kole štafeta 4x60 m Sabína Velčická, Erika Kelleová, Laura Szedláková 7. B, Nikola Šédová 8. B
- 3. miesto v okresnom kole beh na 300 m Zsolt Rácz 9. B
- 3. miesto v skoku do diaľky Rajmund Horváth 9. A
- 3. miesto v behu na 60 m Nikola Šédová 8. B
- 3. miesto beh na 800 m Soňa Nezvalová 9. B
- 3. miesto skok do výšky Lenka Čičová 9. A
Krajské kolo
- 1. miesto družstvo dievčat Barbora Ujváriová, Michaela Gallová, Dominika Taricsová 6. B, Sabína Velčická, Laura Szedláková 7. B, Nikola Šédová 8. B, Beáta Roškóová, Iveta Mojzesová 9. C, Lenka Čičová 9. A, Soňa Nezvalová 9. B
- 1. miesto skok do výšky Rajmund Horváth 9. A
- 2. miesto skok do výšky Lenka Čičová 9. A
- 2. miesto beh na 300 m Barbora Ujváriová 6. B
- 2. miesto beh na 4x60 m Barbora Ujváriová 6. B, Laura Szedláková, Sabína Velčická 7. B, Nikola Šédová 8. B
- 3. miesto beh na 60 m Barbora Ujváriová 6. B

Mladší žiaci:

Okresné kolo
- 2. miesto družstvo dievčat Kristína Laczová, Lucia Kissová 5. B, Barbora Ujváriová, Michaela Gallová, Dominika Taricsová, Alexandra Orošová 6. B, Emanuela Fučíková 7. C, Sabína Velčická, Michaela Vrábelová, Laura Szedláková 7. B
- 2. miesto družstvo chlapcov Filip Kopáč, Peter Lacza, Norbert Lacza, Juraj Bednárik 6. B, Filip Mellen, Nikolas Horváth, Richard Konc, Tomáš Kollár 7. B, Lukáš Sčasný 7. C, Pavol Ženčár 5. B
- 1. miesto v behu na 300 m Barbora Ujváriová 6. B
- 1. miesto skok do výšky Michaela Gallová 6. B
- 2. miesto beh na 60 m Barbora Ujváriová 6. B
- 2. miesto hod kriketovou loptičkou Michaela Gallová 6. B
- 2. miesto beh 4x60 m Kristína Laczová 5. B, Barbora Ujváriová 6. B, Laura Szedláková, Sabína Velčická 7. B
- 2. miesto skok do výšky Tomáš Kollár 7. B

Predmetové olympiády - úspešní riešitelia

Matematická olympiáda

- 5. miesto v okresnom kole 9. ročník Dalibor Mészáros 9. A
- 18. miesto v okresnom kole 6. ročník Marek Šimunek 6. A

Fyzikálna olympiáda

- 5. miesto v okresnom kole kategória E Veronika Bočková 8. C
- 11. miesto v okresnom kole kategória E Marek Šalgo 8. A
14. miesto v okresnom kole kategória E Andrej Csizmadia 8. a
- 5. miesto v okresnom kole, 28. miesto v krajskom kole kategória F Peter Hlavatý 9. B
- 9. miesto v okresnom kole, 26. miesto v krajskom kole kategória F Tomáš Švantner 9. B
- 13. miesto v okresnom kole kategórie F Marek Burda 9. B

Biologická olympiáda

- 4. miesto v okresnom kole Erika Molnárová 9. A
- 6. miesto v okresnom kole Martina Ondrušková 7. C

Geografická olympiáda

- úspešní riešitelia okresného kola:
Jozef Budinský 5. A
Tomáš Belan 7. C
Norbert Paulík 8. A

Olympiáda anglického jazyka

- úspešní riešiteľ Maroš Molnár 9. B

Ostatné súťaže

Súťaž Hiadok mladých zdravotníkov

- 1. miesto v okresnej súťaži: družstvo Sabína Brédová, Eliška Gremenová, Lucia Colníková, Iveta Mojzesová, Diana Szabóobá 9. C
- 1. miesto v krajskej súťaž

Európa v škole

- čestné uznanie v národnom kole: Klaudia Kurucová 8. B
- 3. miesto Barbora Horáčková 2. b

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

- čestné uznanie v celoslovenskej súťaži: Adriana Péčiová 3. A
- osobitná cena poroty: Bibiana Závodská 2. B

Život a dielo Antona Bernoláka

- 2. miesto: Bianka Dóczová Lenka Farkašová, Martina Ondrušková 7. C

Poznaj svoje mesto

- 1. miesto: Matej Gallo, Veronika Bočková, Lucia Verešová 8. C