Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice4.11.2019

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

Slovenská pedagogická knižnica každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc, posledný októbrový pondelok, organizuje projekt Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Ako po iné roky, aj tento školský rok sa žiaci 7. – 9.ročníka zapojili do aktivít, ktoré boli v znamení motta -  Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145.výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského. Najskôr pracovali na zadaných úlohách vo svojich triedach, čítali si z poviedok a potom sa zišli v klubovni, aby každá trieda odprezentovala výsledok práce. Žiaci siedmeho ročníka pripravili prezentáciu o živote a diele realistického prozaika a dramatika.  Jozef Gregor Tajovský prežil detstvo u starého otca, ktorého si veľmi vážil a opísal vo svojich „starootcovských poviedkach“. Siedmaci kreatívnym spôsobom vzdali úctu svojim starým rodičom – kresbami, básňami. Žiaci 8.A vytvorili plagát, ktorým pozývali na divadelné predstavenia Statky-zmätky, ktoré si pripravili žiaci 8.B. Deviataci sa venovali bábkovému divadlu – vytvoreniu marionetiek a kulís.

Vďaka spomínanému projektu žiaci opäť prežili tvorivé a edukačné dopoludnie.

Mgr. Monika Garaiová