Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Zamestnanci

P.č.Meno a priezviskoFunkciaVýuka
1. Peter Halmeš, PaedDr. riaditeľ školy TEV - GEG
2. Jana Kopecká, Mgr. zástupkyňa riaditeľa školy MAT - FYZ
3. Adriana Aggová, PaedDr. učiteľka 1. - 4.roč. 1. - 4.
4. Bianka Bajkaiová, Mgr učiteľka 1. - 4.roč. 1. - 4.
5. Eva Balážová, PaedDr. učiteľka 1. - 4. roč 1.-  4.
6. IvanaCsutorová, Mgr učiteľka 1. - 4. roč ANJ
7. Andrea Demeterová, Mgr. učiteľka 1. - 4. roč. 1. - 4.
8. Barbora Frýželková, Mgr. učiteľka 1. - 4. roč ANJ
9. Andrea Hrabovszká, Mgr. učiteľka 1. - 4.roč. 1. - 4.
10. Tatiana Kytková Mgr učiteľka 1. - 4.roč. 1. - 4.
11. Tatiana Lehocká, Mgr. učiteľka 1. - 4.roč. 1. - 4.
12. Veronika Mihóková, Mgr. učiteľka 1. - 4.roč. 1. - 4.
13. Eva Moravčíková, Mgr. učiteľka 1. - 4. roč. 1. - 4.
14. Jana Múčková, Mgr. učiteľka 1. - 4. roč 1. - 4.
15. Alexandra Obuchová, Mgr. učiteľka 1. - 4. roč 1. - 4.
16. Miroslava Okuliarová, Mgr. učiteľka 1. - 4. roč. SJL -DEJ
17. Anna Pásztó, Mgr. učiteľka 1. - 4. roč. 1. - 4.
18. Ildikó Švecová, PaedDr.
učiteľka 1. - 4.roč. 1. - 4.
19.
Viktória Valašková, Mgr učiteľka ANJ
20. Anna Bodisová, PaedDr. špeciálny pedagóg
21. Mária Mudráková, Mgr. špeciálny pedagóg
22. Kristína Tóthová, Mgr. školský psychológ
23. Jana Bošanská, Mgr.
učiteľka 5, - 9. roč. TŠV - ETV -Vych.
24. Daniel Černák, Mgr.
učiteľ    5. - 9.roč.
DEJ - OBN
25. Eva Černáková, Mgr. učiteľka 5. - 9.roč. SJL - VYV
26. Zdenka Furuglyas, Mgr. učiteľka 5. - 9. roč ANJ - BIO
27. Alica Gambošová, Mgr.
učiteľka 5. - 9.roč.
BIO - OBN
28. Monika Garaiová, Mgr. učiteľka 5. - 9.roč.
SJL - OBN - RUJ
29. Eleonóra Kotrecová, PaedDr. učiteľka 5. - 9.roč. RUJ - TŠV
30. Silvia Lénártová, Mgr.
učiteľka 5. - 9.roč. MAT - CHE
31. Mária Priesterová, PaedDr.
učiteľka 5. - 9. roč. FYZ - ZAT
32. Mária Trnková, Mgr. učiteľka 5. - 9. roč. SJL - NEJ
33. Denis Vaďovský, Mgr učiteľ 5. - 9.roč. TEV, TECH
34. Elena Závodská, Mgr. učiteľka 5. - 9. roč MAT - INF
35. Michal Orolín učiteľ NAV


36. Ivan Buranský, Mgr. asist. uč.
37. Petra Halmešová asist. uč.
38. Dominika Pásztóová asist. uč.
39. Katarína Pénzešová, Bc. asist. uč.
40. Beata Švecová asist. uč.
41. Kristína Vicenová, Mgr asist. uč.
42. Alžbeta Sokolová, Mgr. vedúca vychovávateľka ŠKD Pg - ETV - HUV
43. Eva Balážovičová
vychovávateľka ŠKD

44. Sabína Hadina, Bc vychovávateľka ŠKD
45. Darina Kürtiová, Ing vychovávateľka ŠKD
46. Katarína Palacková, Mgr. vychovávateľka ŠKD
47. Lenka Podhorská vychovávateľka ŠKD
48. Petra Kocánová, Mgr. vychovávateľka ŠKD
49. Katarína Žiaková vychovávateľka ŠKD

50. Iveta Porubská, Ing.
PaM
51. Klára Jánošíková
účtovníčka
52. Richard Páleník
školník
53. Ladislav Ficza
údržbár
54. Anna Brandová
upratovačka
55. Mária Gašparíková
upratovačka
56. Milada Šefčíková
upratovačka
57. Monika Jankejeová
upratovačka
58.
Dana Viteková
upratovačka
59. Erika Kvasnovská
vedúca ŠJ
60. Regina Surovecová kuchárka
61. Andrea Nochtová
kuchárka
62. Ľudmila Kajanová kuchárka