Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Zamestnanci

P.č.Meno a priezviskoFunkciaVýuka
1. Peter Halmeš, PaedDr. riaditeľ školy TEV - GEG
2. Jana Kopecká, Mgr. zástupkyňa riaditeľa školy MAT - FYZ
3. Adriana Aggová, PaedDr. učiteľka 1. - 4.roč. 1. - 4.
4. Katarína Bakošová, Mgr. učiteľka 1. - 4.roč. 1. - 4.
5. Eva Balážová, PaedDr. učiteľka 1. - 4.roč. 1. - 4.
6. Andrea Hrabovszká, Mgr. učiteľka 1. - 4.roč. 1. - 4.
7. Eva Moravčíková, Mgr. učiteľka 1. - 4. roč. 1. - 4.
8. Barbora Raučinová učiteľka 1. - 4. roč. 1. - 4.
9. Ildikó Švecová, Mgr.
učiteľka 1. - 4.roč. 1. - 4.
10.
Eva Václavová, Mgr. učiteľka 1. - 4.roč. 1. - 4.
11. Anna Bodisová, PaedDr. špeciálny pedagóg
12. Jana Bošanská, Mgr.
učiteľka 5, - 9. roč. TŠV - Vych.
13. Daniel Černák, Mgr.
učiteľ    5. - 9.roč.
DEJ - OBN
14. Eva Černáková učiteľ    5. - 9.roč. SJL - VYV
15. Alica Gambošová, Mgr.
učiteľka 5. - 9.roč.
BIO - OBN
16. Monika Garaiová, Mgr. učiteľka 5. - 9.roč.
SJL - RUJ
17. Jana Hoppanová, Mgr.
učiteľka 5. - 9.roč.
ANJ - BIO
18. Eleonóra Kotrecová, PaedDr. učiteľka 5. - 9.roč. RUJ - TŠV
19. Silvia Lénártová, Mgr.
učiteľka 5. - 9.roč. MAT - CHE
20. Mária Priesterová, PaedDr.
učiteľka 5. - 9. roč. FYZ - ZAT
21. Mária Trnková, Mgr. učiteľka 5. - 9. roč. SJL - NEJ
22. Katarína Zábojníková, Mgr.
učiteľka 5. - 9.roč. ANJ - VYV
23. Elena Závodská, Mgr. učiteľka   5. - 9.roč. MAT - INF24. Edita Zsőke
asistent uč.

25. Silvia Holcapfelová, Bc. asistent uč.

26. Martina Farkasová asistent uč.
27. Alžbeta Sokolová, Mgr.
vedúca vychovávateľka ŠKD
Pg - ETV
28. Eva Balážovičová
vychovávateľka ŠKD

29. Petra Kocánová, Mgr.
vychovávateľka ŠKD
30. Katarína Žiaková vychovávateľka ŠKD
31. Iveta Porubská, Ing.
PaM
32. Klára Jánošíková
účtovníčka
33. Richard Páleník
školník
34. Ladislav Ficza
údržbár
35. Anna Brandová
upratovačka
36. Mária Gašparíková
upratovačka
37. Emília Košíková
upratovačka
38. Judita Drugová
upratovačka
39. Milada Šefčíková
upratovačka
40. Erika Kvasnovská
vedúca ŠJ
41. Regina Surovecová kuchárka
42. Ľudmila Kajanová
pracovníčka v prevádzke ŠJ
43. Aneta Mišková
pracovníčka v prevádzke ŠJ
44. Regina Surovecová pracovníčka v prevádzke ŠJ
45. Jana Mellenová pracovníčka v prevádzke ŠJ
46. Kevin Szabó pracovník v prevádzke ŠJ