Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Zamestnanci

P.č.Meno a priezviskoFunkciaVýuka
1. Peter Halmeš, PaedDr. riaditeľ školy

TEV - GEG

2. Jana Kopecká, Mgr. zástupkyňa riaditeľa školy

MAT - FYZ

3. Eva Černáková, Mgr.
zástupkyňa riaditeľa školy

SJL - VYV

4. Jana Bošanská, Mgr. výchovná poradkyňa TŠV - ETV -Vych.
5. Adriana Aggová, PaedDr. učiteľka 1. - 4. roč. 1. - 4.
6. Bianka Bajkaiová, Mgr učiteľka 1. - 4. roč. 1. - 4.
7. Eva Balážová, PaedDr. učiteľka 1. - 4. roč 1.-  4.
8. Andrea Demeterová, Mgr. učiteľka 1. - 4. roč. 1. - 4.
9. Barbora Frýželková, Mgr. učiteľka 1. - 4. roč 1. - 4.
10. Andrea Hrabovszká, Mgr. učiteľka 1. - 4. roč. 1. - 4.
11. Michal Klučka, Mgr. učiteľ 1. - 4. roč. 1. - 4.
12. Darina Kürtiová, Ing. učiteľka 1. - 4. roč. 1. - 4.
13. Tatiana Kytková Mgr učiteľka 1. - 4. roč. 1. - 4.
14. Tatiana Lehocká, Mgr. učiteľka 1. - 4. roč. 1. - 4.
15. Veronika Mihóková, Mgr. učiteľka 1. - 4. roč. 1. - 4.
16. Eva Moravčíková, Mgr. učiteľka 1. - 4. roč. 1. - 4.
17. Jana Múčková, Mgr. učiteľka 1. - 4. roč 1. - 4.
18. Anna Pásztó, Mgr. učiteľka 1. - 4. roč. 1. - 4.
19. Ildikó Švecová, PaedDr.
učiteľka 1. - 4. roč. 1. - 4.
20. Helena Žigová, Mgr. učiteľka 1. - 4. roč. 1. - 4., ANJ
21.
Ivana Csutorová, Mgr. učiteľka 5. - 9. roč ANJ
22. Daniel Černák, Mgr.
učiteľ    5. - 9. roč.
DEJ - OBN
23. Zdenka Furuglyas, Mgr. učiteľka 5. - 9. roč ANJ - BIO
24. Monika Garaiová, Mgr. učiteľka 5. - 9. roč.
SJL - OBN - RUJ
25. Eleonóra Kotrecová, PaedDr. učiteľka 5. - 9. roč. RUJ - TŠV
26. Silvia Lénártová, Mgr.
učiteľka 5. - 9. roč. MAT - CHE
27.
Daniel Mihók, Mgr.
učiteľ 5. - 9. roč.
FYZ - THD
28. Michal Orolín učiteľ 1. - 9. roč. NAV
29. Petra Solárová, Mgr. učiteľka 5. - 9. roč. BIO - ŠPJ
30. Mária Trnková, Mgr. učiteľka 5. - 9. roč. SJL - NEJ
31. Denis Vaďovský, Mgr. učiteľ 5. - 9. roč. TEV - TECH
32.
Viktória Valašková, Mgr. učiteľka 1. - 9. roč.
ANJ
33. Martina Vassová, Mgr. učiteľka 5. - 9. roč. SJL - ŠPJ
34. Elena Závodská, Mgr. učiteľka 5. - 9. roč. MAT - INF
35. Anna Bodisová, PaedDr. špeciálny pedagóg
36. Mária Mudráková, Mgr. špeciálny pedagóg
37. Romana Boršická, Mgr. školský psychológ
38. Alžbeta Sokolová, Mgr. vedúca vychovávateľka ŠKD Pg - ETV - HUV
39. Silvia Čachová, Mgr.
vychovávateľka ŠKD

40. Sabína Hadina, Bc vychovávateľka ŠKD
41. Petra Kocánová, Mgr. vychovávateľka ŠKD
42. Katarína Palacková, Mgr. vychovávateľka ŠKD
43. Lenka Podhorská vychovávateľka ŠKD
44. Peter Polák, Mgr.
vychovávateľ ŠKD

45. Katarína Žiaková vychovávateľka ŠKD
46. Soňa Černáková asist. uč.
47. Mária Čengelová, Mgr. asist. uč.
48. Petrana Fabulová asist. uč.
49. Jana Očkayová, Mgr. asist. uč.
50. Ľubica Šimuneková asist. uč.
51. Beata Švecová asist. uč.
52. Iveta Porubská, Ing.
PaM
53. Klára Jánošíková
účtovníčka
54. Richard Páleník
školník
55. Peter Buranský
údržbár
56. Anna Brandová
upratovačka
57. Mária Gašparíková
upratovačka
58. Milada Šefčíková
upratovačka
59. Monika Jankejeová
upratovačka
60.
Dana Viteková
upratovačka
61. Erika Kvasnovská
vedúca ŠJ
62. Regina Surovecová kuchárka
63. Andrea Nochtová
kuchárka
64. Alexandra Bohošová prac. v prevádzke
65. Klaudia Krajčírová prac. v prevádzke
66. Viktória Vrábelová
prac. v prevádzke