Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Zamestnanci

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Výuka
1. Peter Halmeš, PaedDr. riaditeľ školy TEV - GEG
2. Jana Kopecká, Mgr. zástupkyňa riaditeľa školy MAT - FYZ
3. Eva Černáková, Mgr. zástupkyňa riaditeľa školy SJL - VYV
4. Jana Bošanská, Mgr. výchovná poradkyňa TŠV - ETV -Vych.
5. Veronika Ács, Ing. učiteľka 1. - 4. roč. 1. - 4., ANJ
6. Adriana Aggová, PaedDr. učiteľka 1. - 4. roč. 1. - 4.
7. Bianka Bajkaiová, Mgr učiteľka 1. - 4. roč. 1. - 4.
8. Eva Balážová, PaedDr. učiteľka 1. - 4. roč 1.-  4.
9. Andrea Demeterová, Mgr. učiteľka 1. - 4. roč. 1. - 4.
10. Andrea Hrabovszká, Mgr. učiteľka 1. - 4. roč. 1. - 4.
11. Darina Kürtiová, Ing. učiteľka 1. - 4. roč. 1. - 4.
12. Tatiana Kytková Mgr učiteľka 1. - 4. roč. 1. - 4.
13. Tatiana Lehocká, Mgr. učiteľka 1. - 4. roč. 1. - 4.
14. Veronika Mihóková, Mgr. učiteľka 1. - 4. roč. 1. - 4.
15. Eva Moravčíková, Mgr. učiteľka 1. - 4. roč. 1. - 4.
16. Jana Múčková, Mgr. učiteľka 1. - 4. roč 1. - 4.
17. Anna Pásztó, Mgr. učiteľka 1. - 4. roč. 1. - 4.
18. Ildikó Švecová, PaedDr. učiteľka 1. - 4. roč. 1. - 4.
19. Peter Úll, Mgr. učiteľ 1. - 4. roč. 1. - 4.
20. Helena Žigová, Mgr. učiteľka 1. - 4. roč. 1. - 4., ANJ
21. Dagmar Čerháková, PaedDr. učiteľka 5. - 9. roč. SJL - HUV
22. Daniel Černák, Mgr. učiteľ    5. - 9. roč. DEJ - OBN
23. Petra Dekanová, Mgr. učiteľka 5. - 9. roč. BIO - GEG - INF
24. Zdenka Furuglyas, Mgr. učiteľka 5. - 9. roč. ANJ - BIO
25. Alica Gambošová, Mgr. učiteľka 5. - 9. roč. BIO - OBN
26. Monika Garaiová, Mgr. učiteľka 5. - 9. roč. SJL - OBN - RUJ
27. Boris Holič, Mgr. učiteľ 5. - 9. roč. FYZ - THD
28. Michal Klučka učiteľ 5. - 9. roč. Živá škola
29. Eleonóra Kotrecová, PaedDr. učiteľka 5. - 9. roč. RUJ - TŠV
30. Silvia Lénártová, Mgr. učiteľka 5. - 9. roč. MAT - CHE
31. Daniel Mihók, Mgr. učiteľ 5. - 9. roč. FYZ - THD
32. Michal Orolín učiteľ 1. - 9. roč. NAV
33. Andrea Ostrožlíková Shults učiteľka 1. - 9. roč. NEJ
34. Peter Polák, Mgr. učiteľ 5. - 9. roč. Živá škola
35. Michaela Selická, Ing. učiteľka 5. - 9. roč. MAT - CHE
36. Denis Vaďovský, Mgr. učiteľ 5. - 9. roč. TEV - TECH
37. Viktória Valašková, Mgr. učiteľka 1. - 9. roč. ANJ
38. Miroslava Valovičová, Mgr. učiteľka 5. - 9. roč. HUV
39. Martina Vassová, Mgr. učiteľka 5. - 9. roč. SJL - ŠPJ
40. Katarína Zábojníková, Mgr. učiteľka 5. - 9. roč. ANJ
41. Elena Závodská, Mgr. učiteľka 5. - 9. roč. MAT - INF
42. Anna Bodisová, PaedDr. špeciálny pedagóg
43. Mária Mudráková, Mgr. špeciálny pedagóg
44. Romana Boršická, Mgr. školský psychológ
45. Petra Kocánová, Mgr. vedúca vychovávateľka ŠKD
46. Silvia Čachová, Mgr. vychovávateľka ŠKD
47. Soňa Černáková vychovávateľka ŠKD
48. Barbora Frýželková, Mgr. vychovávateľka ŠKD ANJ
49. Sabína Hadina, Bc vychovávateľka ŠKD
50. Silvia Holcapfelová, Bc. vychovávateľka ŠKD
51. Michala Juhászová, Ing. vychovávateľka ŠKD
52. Katarína Palacková, Mgr. vychovávateľka ŠKD
53. Lenka Podhorská vychovávateľka ŠKD
54. Katarína Žiaková vychovávateľka ŠKD
55. Marek Dubec asist. uč.
56. Petrana Fabulová asist. uč.
57. Viktória Malíková, Ing. asist. uč.
58. Jana Očkayová, Mgr. asist. uč.
59. Monika Šutková asist. uč.
60. Beata Švecová asist. uč.
61. Barbora Zsoldos, Mgr. asist. uč.
62. Iveta Porubská, Ing. PaM
63. Klára Jánošíková účtovníčka
64. Richard Páleník školník
65. Peter Buranský údržbár
66. Anna Brandová upratovačka
67. Mária Gašparíková upratovačka
67. Milada Šefčíková upratovačka
69. Monika Jankejeová upratovačka
70. Dana Viteková upratovačka
71. Erika Kvasnovská vedúca ŠJ
72. Regina Surovecová kuchárka
73. Andrea Nochtová kuchárka
74. Ildikó Hrušková prac. v prevádzke
75. Klaudia Krajčírová prac. v prevádzke
76. Viktória Vrábelová prac. v prevádzke