Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Zamestnanci

P.č.Meno a priezviskoFunkciaVýuka
1. Peter Halmeš, PaedDr. riaditeľ školy TEV - GEG
2. Jana Kopecká, Mgr. zástupkyňa riaditeľa školy MAT - FYZ
3. Adriana Aggová, PaedDr. učiteľka 1. - 4.roč. 1. - 4.
4. Katarína Bakošová, Mgr. učiteľka 1. - 4.roč. 1. - 4.
5. Eva Balážová, PaedDr. učiteľka 1. - 4.roč. 1. - 4.
6. Barbora Čelková, Mgr. učiteľka 1. - 4. roč. 1. - 4.
7. Andrea Hrabovszká, Mgr. učiteľka 1. - 4.roč. 1. - 4.
8. Eva Moravčíková, Mgr. učiteľka 1. - 4. roč. 1. - 4.
9. Miroslava Okuliarová, Mgr. učiteľka 1. - 4. roč. 1. - 4.
10. Anna Pásztó, Mgr. učiteľka 1. - 4. roč. 1. - 4.
11. Tatiana Šťastná, Mgr. učiteľka 1. - 4. roč 1. - 4.
12. Ildikó Švecová, PaedDr.
učiteľka 1. - 4.roč. 1. - 4.
13.
Eva Václavová, Mgr. učiteľka 1. - 4.roč. 1. - 4.
14. Anna Bodisová, PaedDr. špeciálny pedagóg
15. Jana Bošanská, Mgr.
učiteľka 5, - 9. roč. TŠV - Vych.
16. Daniel Černák, Mgr.
učiteľ    5. - 9.roč.
DEJ - OBN
17. Eva Černáková učiteľ    5. - 9.roč. SJL - VYV
18. Alica Gambošová, Mgr.
učiteľka 5. - 9.roč.
BIO - OBN
19. Monika Garaiová, Mgr. učiteľka 5. - 9.roč.
SJL - RUJ
20. Jana Hoppanová, Mgr.
učiteľka 5. - 9.roč.
ANJ - BIO
21. Eleonóra Kotrecová, PaedDr. učiteľka 5. - 9.roč. RUJ - TŠV
22. Silvia Lénártová, Mgr.
učiteľka 5. - 9.roč. MAT - CHE
23. Mária Priesterová, PaedDr.
učiteľka 5. - 9. roč. FYZ - ZAT
24. Mária Trnková, Mgr. učiteľka 5. - 9. roč. SJL - NEJ
25. Katarína Zábojníková, Mgr.
učiteľka 5. - 9.roč. ANJ - VYV
26. Elena Závodská, Mgr. učiteľka   5. - 9.roč. MAT - INF27. Alžbeta Sokolová, Mgr.
vedúca vychovávateľka ŠKD
Pg - ETV
28. Eva Balážovičová
vychovávateľka ŠKD

29. Vladimíra Dluhošová vychovávateľka ŠKD
30. Silvia Holcapfelová Vychovávateľka ŠKD
31. Petra Kocánová, Mgr.
vychovávateľka ŠKD
32. Katarína Žiaková vychovávateľka ŠKD
33. Iveta Porubská, Ing.
PaM
34. Klára Jánošíková
účtovníčka
35. Richard Páleník
školník
36. Ladislav Ficza
údržbár
37. Anna Brandová
upratovačka
38. Mária Gašparíková
upratovačka
39. Emília Košíková
upratovačka
40. Judita Drugová
upratovačka
41. Milada Šefčíková
upratovačka
42. Erika Kvasnovská
vedúca ŠJ
43. Regina Surovecová kuchárka
44. Ľudmila Kajanová
pracovníčka v prevádzke ŠJ
45. Aneta Mišková
pracovníčka v prevádzke ŠJ
46. Regina Surovecová pracovníčka v prevádzke ŠJ
47. Jana Mellenová pracovníčka v prevádzke ŠJ
48. Kevin Szabó pracovník v prevádzke ŠJ