Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Čo bude na obed:

Počítadlo návštev:

TOPlist

Zamestnanci

P.č.Meno a priezviskoFunkciaVýuka
1. Peter Halmeš, PaedDr. riaditeľ školy TEV - GEG
2. Jana Kopecká, Mgr. zástupkyňa riaditeľa školy MAT - FYZ
3. Adriana Aggová, PaedDr. učiteľka 1. - 4.roč. 1. - 4.
4. Eva Balážová, PaedDr. učiteľka 1. - 4. roč 1.-  4.
5. Andrea Demeterová, Mgr. učiteľka 1. - 4. roč. ANJ
6. Barbora Frýželková, Mgr. učiteľka 1. - 4. roč ANJ
7. Andrea Hrabovszká, Mgr. učiteľka 1. - 4.roč. 1. - 4.
8. Eva Moravčíková, Mgr. učiteľka 1. - 4. roč. 1. - 4.
9. Jana Múčková, Mgr. učiteľka 1. - 4. roč 1. - 4.
10. Alexandra Obuchová, Mgr. učiteľka 1. - 4. roč 1. - 4.
11. Miroslava Okuliarová, Mgr. učiteľka 1. - 4. roč. SJL -DEJ
12. Anna Pásztó, Mgr. učiteľka 1. - 4. roč. 1. - 4.
13. Tatiana Šťastná, Mgr. učiteľka 1. - 4. roč 1. - 4.
14. Ildikó Švecová, PaedDr.
učiteľka 1. - 4.roč. 1. - 4.
15.
Eva Václavová, Mgr. učiteľka 1. - 4.roč. 1. - 4.
16. Anna Bodisová, PaedDr. špeciálny pedagóg
17. Jana Bošanská, Mgr.
učiteľka 5, - 9. roč. TŠV - ETV -Vych.
18. Daniel Černák, Mgr.
učiteľ    5. - 9.roč.
DEJ - OBN
19. Eva Černáková, Mgr. učiteľka 5. - 9.roč. SJL - VYV
20. Zdenka Furuglyas, Mgr. učiteľka 5. - 9. roč ANJ - BIO
21. Alica Gambošová, Mgr.
učiteľka 5. - 9.roč.
BIO - OBN
22. Monika Garaiová, Mgr. učiteľka 5. - 9.roč.
SJL - OBN - RUJ
23. Jana Hoppanová, Mgr.
učiteľka 5. - 9.roč.
ANJ - BIO
24. Eleonóra Kotrecová, PaedDr. učiteľka 5. - 9.roč. RUJ - TŠV
25. Silvia Lénártová, Mgr.
učiteľka 5. - 9.roč. MAT - CHE
26. Andrej Šimonek, Mgr. učiteľ    1. - 9. roč NAV
27. Mária Priesterová, PaedDr.
učiteľka 5. - 9. roč. FYZ - ZAT
28. Mária Trnková, Mgr. učiteľka 5. - 9. roč. SJL - NEJ
29. Elena Závodská, Mgr. učiteľka 5. - 9. roč MAT - INF
30. Viktória Valašková, Mgr učiteľka -asist. uč. ANJ
31. Beata Švecová asist. uč.
32. Alžbeta Sokolová, Mgr.
vedúca vychovávateľka ŠKD
Pg - ETV
33. Eva Balážovičová
vychovávateľka ŠKD

34. Silvia Holcapfelová, Bc. vychovávateľka ŠKD
35. Petra Kocánová, Mgr. vychovávateľka ŠKD
36. Katarína Palacková, Mgr. vychovávateľka ŠKD
37. Lenka Podhorská vychovávateľka ŠKD
38. Katarína Žiaková vychovávateľka ŠKD
39. Iveta Porubská, Ing.
PaM
40. Klára Jánošíková
účtovníčka
41. Richard Páleník
školník
42. Ladislav Ficza
údržbár
43. Anna Brandová
upratovačka
44. Mária Gašparíková
upratovačka
45. Milada Šefčíková
upratovačka
46. Monika Jankejeová
upratovačka
47.
Dana Viteková
upratovačka
48. Erika Kvasnovská
vedúca ŠJ
49. Regina Surovecová kuchárka
50. Andrea Nochtová
kuchárka
51. Klaudia Krajčírová
pracovníčka v prevádzke ŠJ
52. Viktória Vrábelová pracovníčka v prevádzke ŠJ
53. Helena Pračková pracovníčka v prevádzke ŠJ
54. Gyöngyike Dobošová pracovník v prevádzke ŠJ