Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Úspechy šk. r. 2016/2017

Úspechy – šk. r. 2016/2017

Predmetové olympiády

Olympiáda v nemeckom jazyku

Adam Matkovics VIII. B – 1. miesto  v okresnom kole, 1. miesto v krajskom kole, úspešný riešiteľ celoštátneho kola

Dejepisná olympiáda

Monika Pálová IX. A - 1. miesto v okresnom kole, 2. miesto v krajskom kole

Nina Gašparíková VIII. A – 2. miesto v okresnom kole, úspešná riešiteľka krajského kola

Jana Nováková VIII. A – 3. miesto v okresnom kole

Sebastián Moravčík VII. A - 3. miesto v okresnom kole

Juraj Pálenkáš VII. A - úspešný riešiteľ okresného kola

Samuel Tomaštík VI. B – úspešný riešiteľ okresného kola

Michal Sulan IX. A - úspešný riešiteľ okresného kola

Biologická olympiáda

Nina Gašparíková VIII. A – 1. miesto v okresnom kole kat. E, úspešná riešiteľka krajského kola

Kristóf Kappel IX. B - úspešný riešiteľ okresného kola kat. E

Sabina Žiláková IX. B – úspešná riešiteľka okresného kola kat. E

Matematická olympiáda

Monika Pálová IX. A – úspešný riešiteľ okresného kola

Dominika Aghová V. A - úspešný riešiteľ okresného kola

Martin Ozorák VI. B - úspešný riešiteľ okresného kola

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Monika Pálová IX. A - úspešný riešiteľ okresného kola


Športové súťaže

Gymnastický štvorboj

Družstvo dievčat – kategória A – 1. miesto v okresnom kole, 1. miesto v krajskom kole, 8. miesto M-SR

Žaneta Javorčíková, Ella Tomaštíková, Lea Hajdáková II. A, Bianka Sláviková, Liana Tankóová II. B

Družstvo dievčat – kategória B – 2. miesto v okresnom kole

Vivien Mandelíková V.A Laura Farkas, Kristína Taricsová, Lilian Slivoňová, Ema Királyová V. B

Družstvo dievčat – kategória C 1. miesto v okresnom kole, 1. miesto v krajskom kole

Rebecca Bodokiová, Nina Gašparíková VIII. A, Alexandra Uhnáková, Natália Horská VIII. B, Barbora Kaderábeková IX. A

Družstvo chlapcov – kategória A – 1. miesto v okresnom kole, 3. miesto v krajskom kole

Tomáš Bobek I. A, Patrik Litavský, Norbert Mojzes Marko Beňo  III. A, Adam Uhnák, Jiachen Zhu II. A

Družstvo chlapcov – kategória B – 2. miesto v okresnom kole

Gabriel Kovács, Márk Varga VI. A, Andrej Novák, Peter Červenka V. B, Dávid Juhász V. A

Družstvo chlapcov – kategória C – 1. miesto v okresnom kole, 3. miesto v krajskom kole,

Martin Nagy VI. B, Tomáš Vojtela, Adam Cholvad VIII. A, Miroslav Lyznar VIII. B

Atletika

Štafeta 4x60 m staršie žiačky – 3. miesto v okresnom kole

Natália Horská, Ella Štefániková VIII. B, Viktória Kovácsová, Barbora Kaderábeková IX. A

Skok do výšky starší žiaci – 3. miesto v okresnom kole

Romuald Dráfi VII. A

Florbal

Družstvo chlapcov 3. miesto v okresnom kole

Dario Adamec, Sebastián Schleich VIII. B, Adrián Žáčik, Urban Žiga IX. A, Branislav Marček, Oskar Samuel Štaubert, Dominik Kriš, Rafael Révay IX. B

 

Ostatné súťaže

Pytagoriáda

Karina Yatschovych – úspešný riešiteľ (7. miesto)

Martin Ozorák V. B – úspešný riešiteľ (6. miesto)

Súťaž o Antonovi Bernolákovi – 1. miesto

Sebastián Moravčík, Kristína Dráfiová, Viktor Muči VII. A

Hviezdoslavov Kubín

Monika Pálová IX. A - 2. miesto v obvodnom kole

Olympiáda v anglickom jazyku 1. – 4. roč.

Bruno Csutora – 2. miesto v mestskom kole

Kiara Šalgová – 3. miesto v mestskom kole

Dominik Lapoš - 3. miesto v mestskom kole

Expert geniality show

Alexander Csermák VIII. B – Top expert

Monika Pálová IX. A – Top expert

Ochranárik čisla tiesňového volania 112 a CO

Monika Pálová IX. B – 1. miesto v okresnom kole, najlepšia práca zo všetkých kategórií


Detská Novozámocká olympiáda

Družstvo dievčat 1. kategória – 1. miesto

Liliana Gambošová, Ivana Halmešová, Karina Mesárošová, Nina Kúkelová 1.A

Družstvo chlapcov 1. kategória – 3. miesto

Michal Vígh,  Michal Šiffel , Patrick Alex Bielik, Tomáš Bobek 1.A

Družstvo dievčat 2. kategória – 1. miesto

Barbora Stanovičová,  Ella Tomaštíková, Simona  Farkašová , Lea Hajdáková,  Žaneta Javorčíková 2.A, Nela Kučerová – 2.B

Družstvo chlapcov 2. kategória – 3. miesto

Mário.Stjepanovič 2.B, Viktor Bogár, Norbert Mojzes, Patrik Litavský, Marko Beňo, Peter Nemes 3.A

Družstvo dievčat 3. kategória 2.miesto

Lilian Slivoňová, Kristína. Taricsová, Emma Királyová 5.B, Vivien Mandelíková 5.A, Alexandra Lvonská  4.B, Karolína Mochnáčová 4.A.