Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Úspechy šk. r. 2012/13

Predmetové olympiády

Dejepisná

Závodská Bibiana VII.A – 2. miesto v okresnom kole, 4. miesto v krajskom kole
Kamenická Stela VII.A – 3. miesto v okresnom kole

Frederik Döme VIII. A – 3. miesto v okresnom kole

Geografická olympiáda

Moravčík Martin V. A – 3. miesto v okresnom kole

Biologická olympiáda

Zambó Adrián VIII. A – 1. miesto v okresnom kole kategórie C

Pallek Martin VII. A – 2. miesto v okresnom kole kategórie E

Matematická olympiáda

Takács Martin VII. A – 1. miesto v okresnom kole

Fyzikálna olympiáda

Borbély Boris IX. A – 3. miesto v okresnom kole

Športové súťaže

Gymnastický štvorboj

2. miesto Majstrovstvá Nitrianskeho kraja, 1. miesto v okresnom kole

Družstvo dievčat – kategória A – Taricsová Kristína, Farkas Laura, Slivoňová Lilian I. B,
Dráfiová Lucia II. A, Račeková Viktória III. A.

1. miesto Majstrovstvá Nitrianskeho kraja, 1. miesto v okresnom kole, 7. miesto na M - SR

Družstvo dievčat – kategória B – Csutorová Gréta, Kaderábeková Barbora, Kovácsová  Viktória V. A, Bodokiová Rebecca, Zmarková Zoja, IV. A, Simonicsová Alexandra III. A

2. miesto Majstrovstvá Nitrianskeho kraja, 1. miesto v okresnom kole

Družstvo chlapcov – kategória B Cvik Ján, Chovald Adam, Vojtela Tomáš IV. C, Korpa Róbert, Fujas Nikolas IV. A, Rotter Adrián III. A

Florbal

1.miesto v  okresnom kole, 2. miesto v krajskom kole

Družstvo mladších žiakov - Hruboň Štefan, Laho Marek, Sucharda Adam, Petrjanos Tomáš Samuel  VIII. B, Virág Ladislav VIII. A,  Bórik Markus, Hlinka Matúš, Otruba Peter, Farkaš Adam, Hütner Adrián VII. B.

2. miesto v okresnom kole

Družstvo starších žiakov – Jančovič Tomáš, Bodoki Nicolas, Židulják Patrik, Hariš Kevin, Gajdošík Adam IX. B, Viszkocsil Roman IX. C, Kucsera Imrich, Štefánik David  VIII. B

3. miesto v okresnom kole

Družstvo starších žiačok – Melišková Miriam, Péterová Patrícia, Bišťanová Michaela, Kocúnová
Martina, Slamenková Dominika IX. B, Ostatná Vanesa, Kruteková Klaudia IX. A, Aggová Karin VIII. A, Hrabovszká Michaela, Štrasáková Silvia VIII. B

Hokejbal

1.miesto v okresnom kole

Družstvo starších žiakov – Ondrušek Richard, Jančovič Tomáš, Bodoki Nicolas, Židulják Patrik,
Hariš Kevin, Pavlatovský Marcel IX. B, Manca Marco IX. C, Kucsera Imrich, Štefánik David  VIII. B, Bórik Markus VII. B

Vybíjaná

2. miesto v okresnom kole

Družstvo dievčat – Bartová Michaela, Burietová Tereza, Czödorová Bianka VI. A, Kurucová Dominika,
Opálková Jessica VI. B, Slamenková Karin, Mrázová Rebecca, Czingelová Jessica VII. A , Slováková Dáša, Mokrášová Denisa, Bugárová Simona VII. B, Dráfiová Vanesa, Pálová Hillary, Plavnická Zuzana VII. C

Cezpoľný beh

2. miesto v okresnom kole

Družstvo žiačok – Bišťanová Michaela IX. B, Valková Vivien VII. A, Bieliková Paulína VIII. B

Orientačný beh

Sellár Mário IX. B – 1. miesto v okresnom kole, 5. miesto v krajskom kole

3. miesto v okresnom kole

Družstvo chlapcov – Hruboň Štefan VIII. B, Sellár Mário, Plachy Branislav IX. B

3. miesto v okresnom kole

Družstvo dievčat – Bieliková Paulína, Hrabovszká Michaela VIII. B, Bišťanová Michaela IX. B

Atletika

Starší žiaci:

2. miesto v okresnom kole

Družstvo starších žiačok – Sulčanová Patrícia VI. A, Valková Vivien VII.A, Mokrášová Denisa
VII. B, Hrabovská Michaela, Štrasáková Silvia, Péčiová Adriana, Trebuliaková Hana, Bieliková Paulína, Holubcová Michaela VIII. B, Kocúnová Martina, Bišťanová Michaela IX.B

2. miesto v okresnom kole

Štafeta dievčat – Sulčanová Patrícia VI. A, Michaela Hrabovská, Holubcová Michaela, Štrasáková
Silvia VIII.B

2. miesto v okresnom kole

Družstvo starších žiakov – Bórik Markus VII. A, Virág Ladislav VIII.A, Hruboň Štefan, Kurucz
Richard VIII. B,  Udvardy Marek, Kučera Ján, Plachy Branislav, Sellár Mário, Pavlatovský Marcel, Ondrušek Richard IX.B

1.miesto v okresnom kole

Štafeta chlapcov – Virág Ladislav VIII. A, Sellár Mário, Kučera Ján, Ondrušek Richard IX. B

Jednotlivci:

Bišťanová Michaela IX.B – 3. miesto v behu na 300  m v okresnom kole

Štrasáková Silvia VIII. B – 2. miesto v skoku do výšky a 2. miesto v hode kriketovou loptičkou v okresnom kole

Sellár Mário IX. B – 1.miesto v behu na 300 m v okresnom kole a 2. miesto v krajskom kole

Kučera Ján IX. B – 1. miesto v hode guľou v okresnom kole, 2. miesto v skoku do diaľky v okresnom kole

Pavlatovský Marcel IX. B – 2. Miesto vo vrhu guľou v okresnom kole, 5. miesto v krajskom kole

Mladší žiaci:

1. miesto v okresnom kole

Družstvo mladších žiačok – Sulčanová Patrícia, Burietová Tereza, Cződörová Bianka  VI. A, Kuruczová Dominika VI. B, Valková Vivien, Slamenková Karin VII.A, Mokrášová Denisa,
Slováková Dáša VII. B

3. miesto v okresnom kole

Družstvo mladších žiakov – Takács Martin VII. A, Bórik Markus, Janeček Peter, Janeček Viktor,
Hlinka Matúš VII. B

Ostatné súťaže

Pytagoriáda

Moravčík Martin V. A – 1. miesto v okresnom kole

Kotasová Viktória IV. C – 2. miesto v okresnom kole

Takács Martin VII. A – 1.
miesto v okresnom kole

Súťaž o Antonovi Bernolákovi – 2. miesto

Kamenická Stella, Kečkéšová Antónia, Pallek Martin VII. A

Hviezdoslavov Kubín

Viszkocsil Roman IX. C – 1. miesto v spádovom kole, 2. miesto v okresnom kole

Výtvarná súťaž - Celoslovenská súťaž RVSZZ

Jana Nováková IV. A

Laura Poročáková V. B