Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Športovo-súťaživé popoludnie v ŠKD27.5.2021

V školskom klube KAMARÁT sa konalo športovo-súťaživé popoludnie plné zábavy a hier. Žiaci si svoju šikovnosť, rýchlosť a obratnosť mohli preveriť na prekážkovej dráhe, ktorú vytvorili žiaci z 3. ročníka. Počasie nám konečne prialo a tak si deti naplno vychutnali loptové hry ako basketbal a futbal. Toto športové popoludnie v ŠKD sa nám vydarilo, deti si skvelo zašportovali a odchádzali domov spokojné.