Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Hymna nášho školského klubu29.3.2014

 

Hudba: melódia hudobno-pohybovej hry
Text:     Mgr. Alžbeta Sokolová

1.
My sme dobrí kamaráti,
my sme spolu veľmi radi,
v školskom klube sú deti,
vymýšľame nové hry.
3.
Dôvtip, múdrosť a srdečnosť,
úctu, pomoc, dobroprajnosť,
pri sebe nech vždy majme,
na seba sa usmejme.
2.
Pieseň, futbal, vybíjaná,
zošit, pero a žmurkaná,
kniha, štetec, švihadlo,
využijeme všetko.
4.
Celý týždeň je veselo,
aby sa nám dobre hralo,
zavolajme každého,
nenechajme smutného.
5.
My sme dobrí kamaráti,
my sme spolu veľmi radi,
pestrý máme každý deň
v školskom klube na Mostnej.