Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Úspechy šk. r. 2019/2020

Predmetové olympiády

Dejepisná olympiáda

Tomáš Goga VI. A – 3. miesto v okresnom kole

Technická olympiáda

Marek Botka, Alexander Mile IX. A – 1.  miesto v okresnom kole – kategória A

Ostatné súťaže

Život a dielo Antona Bernoláka – 2. miesto

Vivien Krampotyáková, Chiara Šalgová VII. A Emma Tóthová VII. A.

Mladý remeselník – okresné kolo

Zoltán Hegedűs IX. A – 1. miesto v odbore stolár

Patrik Slovák VIII. B – 1. miesto v odbore elektromechanik

Vanesa Tabiová VIII. B – 2. miesto v odbore stolár

Emanuel Riška VIII. A – 2. Miesto v odbore inštalatér

Jazykový kvet

Vanda Teplanová IV. A – 1. miesto v krajskom kole, 4. miesto v celoslovenskom finále

Andrej Csutora II. D – 2. miesto v krajskom kole

Žiaci IV. A triedy – divadelná hra Shoemaker nad Elves – 3. miesto v krajskom kole

Michaela Bartošová, Patrik Alex Bielik, Tomáš Bobek, Natália Drugová, Vivien Farkašová, Sofia Laura Galambošová, Liliana Gambošová, Ivana Halmešová, Nina Kúkelová, Karina Mesárošová, Emily Szabóová, Michal Šiffel, Vanda Teplanová, Alexandra Vargová

Výtvarná súťaž „Ochranárik tiesňového volania“

Lea Hajdáková – 2. miesto v okresnej súťaži

Sára Husseinová – 3. miesto v okresnej súťaži