Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Úspechy šk. r. 2013/14

Predmetové olympiády

Dejepisná olympiáda

Monika Pálová VI. A - 2. miesto v okresnom kole

Michal Sulan VI. A - 3. miesto v okresnom kole

Ladislav Virág IX. A - 1. miesto v okresnom kole, 6. miesto v krajskom kole

Bibiana Závodská VIII. A – 2. miesto v okresnom kole, 6. miesto v krajskom kole

Martin Pallek VIII. A – 3. miesto v okresnom kole

Frederik Döme IX. A – 3. miesto v okresnom kole

Biologická olympiáda

Stella Katarína Kamenická VIII. A – 1. miesto v okresnom kole kategórie C

Pallek Martin VIII. A – 3. miesto v okresnom kole kategórie E - botanika

Monika Pálová VI. A – 3. miesto v okresnom kole kategórie E - zoológia

Matematická olympiáda

Viktória Kotaszová V. B – 2. miesto v okresnom kole

Fyzikálna olympiáda

Martin Pallek VIII.  A – 1. miesto v okresnom kole

Bibiana Závodská VIII. A – 1. miesto v okresnom kole

Martin Takács VIII. A – 3. miesto v okresnom kole

Športové súťaže

Gymnastický štvorboj

Družstvo dievčat – kategória A – 2. miesto v krajskom kole, 1. miesto v okresnom kole

Kristína Taricsová, Laura Farkas, Lilian Slivoňová II. B, Lucia Dráfiová, Jasmin Gelleová III. A, Ema Királyová II. B

Družstvo dievčat – kategória B 3. miesto v krajskom kole, 1. miesto v okresnom kole

Viktória Račeková, Alexandra Simonicsová IV. A, Rebecca Bodokiová, Zoja Zmarková V. A, Alexandra Uhnáková V. B, Barbora Kaderábeková VI. A

Družstvo dievčat – kategória C - 1. miesto v krajskom kole, 1. miesto v okresnom kole

Michaela Hrabovská VIII. C, Karin Aggová, Dominika Korpová, Dominika Solárová, Monika Zerdahelyová IX. A

Družstvo chlapcov – kategória A – 2. miesto v krajskom kole, 1. miesto v okresnom kole

Márk Varga I. A, Dávid Juhász II. A. Andrej Novák, Peter Červenka II. B, Erik Slovák III. A

Družstvo chlapcov – kategória C – 3. miesto v krajskom kole, 1. miesto v okresnom kole

Roderik Decsi VII. A, Patrik Šarközi, Kevin Varga VII. B, Martin Takács VIII. A

Vybíjaná

3. miesto v okresnom kole

Družstvo dievčat –Rebecca Bodokiová, Zoja Zmarková, Natália Nagyová V. A, Ella Štefániková, Tereza Lahová, Alexandra Laczová V. B, Miriam Gajdošíková, Barbora Kaderábeková, Viktória Kovácsová, Monika Pálová, Tamara Tlčinová VI. A, Lenka Lešňanská, Sabína Žiláková VI. B

Cezpoľný beh

Vivien Valková VIII. A – 1. miesto v okresnom kole

Družstvo žiačok – 1. miesto v okresnom kole

Vivien Valková VIII. A, Paulína Bieliková, Silvia Štrasáková IX. B

Atletika

Starší žiaci:

Silvia Štrasáková IX. B – 2. miesto v hode kriketovou loptičkou v okresnom kole

Michaela Hrabovská VIII. C – 3. miesto v behu na 60 m v okresnom kole

Štefan Hruboň IX. B – 1. miesto v hode guľou v okresnom kole

Markus Bórik VIII. B – 1. miesto v behu na 1000 m v okresnom kole

Družstvo starších žiačok – 3. miesto v okresnom kole

Patrícia Sulčanová, Tereza Burietová VII. A, Karin Slamenková, Antónia Kečkéšová VIII.A, Michaela Hrabovská VIII. C, Silvia Štrasáková, Adriana Péčiová, Paulína Bieliková IX.B

Mladší žiaci:

Patrícia Sulčanová VII. A – 2. miesto v behu na 60 m v okresnom kole

Tereza Burietová VII. A – 2. miesto v hode kriketovou loptičkou v okresnom kole

Štafeta 4x60 m – Patrícia Sulčanová, Tereza Burietová VII. A, Monika Pálová VI. A, Zoja Zmarková V.A

Ostatné súťaže

Pytagoriáda

Takács Martin VIII. A – 1. miesto v okresnom kole

Súťaž o Antonovi Bernolákovi – 2. miesto

David Udvardi, Tereza Burietová, Patrícia Sulčanová VII. A

Poznaj svoje mesto1. miesto

Stella Katarína Kamenická, Martin Pallek, Antónia Kečkéšová VIII. A

Európa v škole

Jakub Šebík III. A – 2. miesto v okresnom kole

Karin Aggová – 3. miesto v okresnom kole

Výtvarná súťaž- Celoslovenská súťaž RVSZZ

Natália Nagyová V. A

Nina Gašparíková V. A