Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Úspechy šk. r. 2015/16

Predmetové olympiády

Dejepisná olympiáda

Monika Pálová VIII. A - 1. miesto v okresnom kole, 3. miesto v krajskom kole

Nina Gašparíková VII. A – 2. miesto v okresnom kole, úspešný riešiteľ krajského kola

Biologická olympiáda

Roderik Decsi IX. A – 2. miesto v okresnom kole, úspešný riešiteľ krajského kola

Kristof  Kappel VIII. B – 2. miesto v okresnom kole

Adrián Žáčik VIII. A - 3. miesto v okresnom kole

Matematická olympiáda

Roderik Decsi IX. A – 4. miesto v okresnom kole

Martin Ozorák V. B - 4. miesto v okresnom kole


Športové súťaže

Gymnastický štvorboj

Družstvo dievčat – kategória B – 2. miesto v okresnom kole

Laura Farkas, Kristína Taricsová, Lilian Slivoňová, Ema Királyová IV. B, Vivien Mandelíková IV.A

Družstvo dievčat – kategória C 1. miesto v okresnom kole, 1. miesto v krajskom kole, 7. miesto na M-SR

Rebecca Bodokiová, Nina Gašparíková VII. A, Alexandra Uhnáková, Natália Horská VII. B, Barbora Kaderábeková VIII.A

Družstvo chlapcov – kategória A – 1. miesto v okresnom kole

Patrik Litavský, Norbert Mojzes II. A, Adam Uhnák I. A, Márk Varga III. A, Jiachen Zhu I. A

Družstvo chlapcov – kategória B – 1. miesto v okresnom kole, 3. miesto v krajskom kole,

Gabriel Kovács III. A, Andrej Novák, Peter Červenka IV. B, Dávid Juhász IV. A, Martin Nagy V. B

Družstvo chlapcov – kategória C – 1. miesto v okresnom kole, 2. miesto v krajskom kole,

Ján Cvik, Miroslav Lyznar VII. B, Roderik Decsi IX. A, Patrik Šarközi, Kevin Vaga IX. B

Oxdogflorbal cup

Družstvo dievčat 1. miesto v okresnom kole

Patrícia Sulčanova IX. A, Dominika Kurucová IX. B, Tamara Tlčinová VIII. A, Laura Poročáková, Cynthia Placha, Simona Plavnická VIII. B, Rebeca Bodokiová, Pálová Kimberly VII.A

Florbal

Družstvo chlapcov – 2. miesto v okresnom kole

Dario Adamec VII. B, Adrián Žáčik, Urban Žiga VIII. A, Branislav Marček, Oskar Samuel Štaubert VIII. B, Lukáš Čápka, Roderik Decsi, Franco Samuel Korompai, Adam Magyar, Nikolas Nagy IX. A, Lukáš Rychlý, Kevin Varga IX.B

 

Ostatné súťaže

Pytagoriáda

Nina Gašparíková VII. A - 3. miesto v okresnom kole

Martin Ozorák V. B - 7. miesto v okresnom kole

Anton Bernolák - život a dielo – 1. miesto

Jana Nováková, Zoja Zmarková, Nina Gašparíková VII. A

Poznaj svoje mesto3. miesto

Monika Pálová, Michal Sulan VIII. A, Sabína Žiláková VIII. B

Slávik Slovenska

Patrik Balogh V. A - 1. miesto v okresnom kole