Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Oddelenia ŠKD29.3.2014

Výchova v čase mimo vyučovania v školskom zariadení je cieľavedomé, zámerné, pedagogické ovplyvňovanie voľného času, ktorý deti prežívajú mimo rodiny v ranných hodinách pred vyučovaním a po uplynutí vyučovacích hodín pod vedením pracovníkov školského zariadenia.

V školskom roku 2017/2018 sme podľa počtu prihlásených detí otvorili 4 oddelenia ŠKD:

1. oddelenie
Katarína Žiaková
1.A, 3.A
2. oddelenie Eva Balažovičová
1.B, 3.B
3. oddelenie Petra Kocánová, Mgr.
1.C, 2.B
4. oddelenie Alžbeta Sokolová, Mgr.
2.A, 4.A