Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Rada školy

P.č.Meno a priezviskoFunkciaZvolený /delegovaný/ za +
1. PaedDr. Adriana Aggová predseda pedagogických zamestnancov
2. Mgr. Mária Trnková podpredseda pedagogických zamestnancov
3. Mgr. Silvia Čachová tajomníčka rodičov
4. Erika Kvasnovská nepedagogických zamestnancov
5. Kristína Őlvecká rodičov
6. Mgr. Mária Bogárová rodičov
7. Ing. Norbert Novák rodičov
8. Judr. Ing. Ivan Katona zriaďovateľa
9. Tomáš Stráńovský zriaďovateľa
10. Bc. Peter Klimasz zriaďovateľa
11. Michal Tóth zriaďovateľa

Dokument:
Štatút rady školy 2016