Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Rada školy

Rada školy pri ZŠ Mostná 3, Nové Zámky

Za pedagogických zamestnancov:

- PaedDr. Adriana Aggová

- Mgr. Monika Garaiová

Za nepedagogických zamestnancov:

- Erika Kvasnovská

Za rodičov žiakov školy:

- Ing. Michal Macák

- Ing. Katarína Pokorná

- Mgr. Andrea Szabóová

- Csilla Szlamenka Visnyeiova

Za zriaďovateľa:

- Mgr. Koloman Forró

- MUDr. Monika Kolejáková

- Bc. Michal Prešinský

- Ing. Martin Vyžinkár

-

 

Dokument:
Štatút rady školy 2016