Edupage:

Pomôcky pre žiakov

Zvonenie:

1. hodina: 8.00 – 8.45
2. hodina: 8.55 – 9.40
desiatová prestávka:
9.40 – 9.50
3. hodina 9.50 – 10.35
veľká prestávka:
10.35 – 10.55
4. hodina: 10.55 – 11.40
5. hodina: 11.50 – 12.35
6. hodina: 12.45 – 13.30
obedňajšia prestávka:
13.30 – 14.00
7. hodina: 14.00 – 14.45
8. hodina: 14.50 – 15.35

Týždeň hlasného čítania v ŠKD8.4.2021

Myšlienkou týždňa hlasného čítania v ŠKD bolo zblížiť svet dospelých so svetom detí prostredníctvom príbehov a rozprávok. Žiaci si priniesli do ŠKD svoje obľúbené knihy a formou krátkych úryvkov oboznámili svojich kamarátov s knihami, autormi, ktorí knihy napísali. Žiaci z 1.ročníkov vytvorili krásne ilustrácie. Čítania sa zhostili nielen pani vychovávateľky, ale aj žiaci z vyšších ročníkov.